Państwo będzie wiedziało wszystko o piecach Polaków

Ministerstwo Rozwoju chce stworzyć Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i obowiązkowo rejestrować źródła spalania. Jeśli projekt zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, który został skierowany do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przejdzie, to każdy będzie musiał zgłosić do rejestru swój piec.

Według założeń ewidencja obejmie domy mieszkalne, magazyny, kościoły, biura, warsztaty, szpitale, hotele, szkoły, budynki gospodarstw rolnych, itp. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc w rozwiązaniu problemu smogu.

Ewidencja budynków umożliwi dotarcie do osób ubogich energetycznie, czyli takich, których nie stać na porządne ogrzanie domu, ale dzięki niej dokładniej zostaną policzone publiczne pieniądze, które idą na walkę ze smogiem. Dodatkowoo CEEB umożliwi namierzenie domów, gdzie piece nie spełniają standardów uchwał antysmogowych i przepisów krajowych.

Postęp prac nad projektem można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.