Rynek obrotu paliwami opałowymi bardziej uregulowany

Od 1 września przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać paliwa opałowe, głównie olej opałowy, muszą zarejestrować się na potrzeby podatku akcyzowego w specjalnym rejestrze Ministerstwa Finansów. Podobne obowiązek dotyczy odbiorców paliw opałowych.

Zdaniem zastępcy dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów Robert Michalski teraz rynek samoreguluje liczbę oferentów paliw opałowych.

Dotychczas zarejestrowały się 1104 pośredniczące podmioty olejowe (dane na dzień 21 września 2020 r.). Jest to liczba mniejsza od szacunków na poziomie 2007, przyjętych przy przygotowywaniu nowelizacji ustawy akcyzowej, która ów obowiązek wprowadziła. Jak wyjaśnił przedstawiciel MF, szacunki te oparto na danych wynikających ze składanych miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw opałowych.

Michalski zaznaczył, że resort nie zaobserwował negatywnych zjawisk w związku z zakończeniem okresu przejściowego i z faktem rejestracji uczestników rynku paliw opałowych.  Dodał też, że to rynek samoreguluje liczbę oferentów paliw opałowych, a rozwiązania ustawowe pozwalają jedynie na monitorowanie rynku paliw opałowych, do których stosuje się znacznie niższe stawki podatku akcyzowego i mają na celu ograniczenie szarej strefy w obszarze tych paliw.