NIK negatywnie przepisach dotyczących kontroli jakości paliw

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) uważa, że przez 9 miesięcy znowelizowana w 2018 r. ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw nie spełniła swojego podstawowego celu: ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

W raporcie NIK wypowiedziała się na temat rezultatów kontroli funkcjonowania i skuteczności dostosowanej do walki z problemem smogu ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw.

W ocenie NIK, przez 9 miesięcy znowelizowana w 2018 r. ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw nie spełniała swojego podstawowego celu jakim jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Zgodnie z jej zapisami do poprawy jakości powietrza ma doprowadzić eliminowanie z rynku paliw najgorszej jakości, których spalanie w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach jest jedną z głównych przyczyn powstawania smogu. Tymczasem wydane do ustawy rozporządzenie ówczesnego Ministra Energii w sprawie metod badania paliw stałych, uniemożliwiło sprawdzanie ich jakości. W efekcie, choć w okresie badanym przez NIK Inspekcja Handlowa przeprowadziła w sumie niemal 1600 kontroli, to ponad 80 procent z nich dotyczyło tylko kwestii formalnych - tego czy sprzedawcy paliw stałych wydają świadectwa ich jakości. NIK zauważa, że jedynie podczas 18 proc. odbytych kontroli poddano badaniu jakość paliw.

W związku z raportem, NIK wnioskuje do Prezesa UOKiK o przeprowadzenie zmian w wewnętrznych przepisach regulujących organizację pracy Inspekcji Handlowej, w efekcie których zostanie skrócony okres jaki upływa od pozyskania przez WIIH informacji o możliwych nieprawidłowościach dotyczących jakości paliw stałych do podjęcia kontroli u ich sprzedawcy. Pozwoli to na badanie zasadności skarg szybciej niż do tej pory.

Izba zwraca się także do Ministra Klimatu i Środowiska o zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw, aby przedsiębiorcy sprzedający paliwa ciekłe i paliwa stałe byli traktowani w ten sam sposób.