Kontrole jakości węgla w składach

Zgodnie z przepisami instytucją odpowiedzialną za kontrole składów węgla jest Inspekcja Handlowa. W 2020 r. inspektorzy przeprowadzili 517 kontroli jakości paliw stałych. W 39 przypadkach sprzedawany węgiel nie spełniał wymagań jakościowych, a w 100 przypadkach paliwo nie spełniało wymagań określonych w świadectwach.

Biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazało PAP, że w ub.r. Inspekcja przeprowadziła 517 kontroli jakości paliw stałych. Tyle samo próbek pobrano do badań. Dodano, że 39 z nich nie spełniało wymagań jakościowych. Punkty do kontroli typowano losowo.

Najwięcej przypadków niespełniania wymagań jakościowych dla paliw stałych stwierdzono w województwach: kujawsko-pomorskim (7), lubelskim (4) oraz w lubuskim (4).
Urząd wyjaśnił, że najczęściej kwestionowanym parametrem przez kontrolerów była zawartość nadziarna (17 próbek) i zawartość podziarna (8). Chodzi o wyższą niż dopuszczona zawartość większych ziaren paliwa stałego i wyższą niż dopuszczona zawartość mniejszych ziaren.

UOKiK dodał, że w czasie tej kontroli sprawdzano również, czy paliwo stałe spełnia wymagania określane w świadectwach jakości przez sprzedawcę. Na 517 próbek, 100 nie spełniło wymagań zadeklarowanych przez przedsiębiorców w wystawianych świadectwach. Chodziło najczęściej o zawartość wilgoci całkowitej (40 próbek), popiołu (25 próbek) oraz zawartość podziarna (28 próbek).