Pierwsze miasto w Polsce będzie zasilone zielonym wodorem

Czysta energia zasili pojazdy i ogrzeje domy mieszkańców Tarnowskich Gór. Miasto jako pierwsze w Polsce będzie korzystało z zielonego wodoru.

Realizacją projektu wodorowego w mieście zajmie się Veolia, grupa z sektora energetycznego. W ramach współpracy firma wyprodukuje paliwo wodorowe z użyciem energii z OZE. Trafi ono do stacji tankowania transportu publicznego i samochodów dostawczych. Veolia zajmie się również wytwarzaniem ciepła i energii z wykorzystaniem wodoru.

Proces pozyskiwania wodoru polega na rozkładzie wody na wodór i tlen przy użyciu energii elektrycznej. Jeżeli pochodzi ona z OZE, to wodór jest uznawany za czyste paliwo. Obecnie wadą zielonego wodoru pozostaje wysoki koszt produkcji.