Rekompensaty dla kupujących węgiel

Rzecznik rządu poinformował, że Rada Ministrów pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają zrekompensować wyższe ceny węgla dla obywateli. Rząd może sprawdzić surowiec z innych krajów, ale wyzwaniem jest logistyka - rozładunek importowanego węgla w portach i dystrybucja.

Rzecznik wskazał, że ustawa o maksymalnej cenie węgla m.in. dla odbiorców indywidualnych wymaga korekt, gdyż prywatne spółki zajmujące się dystrybucją węgla nie wyraziły odpowiedniego zainteresowania współpracą z rządem. W związku z tym rząd nie chce dłużej czekać i wypracowuje nowe rozwiązania, które będą przedmiotem obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Rząd podejmie starania, aby projekt ustawy pojawił się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.

Rozwiązaniem ma być wprowadzenie jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.