Samorządy zajmą się dystrybucją węgla

Prezydent podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakłada ona możliwość sprzedaży węgla przez samorządy do 30 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Kancelaria Prezydenta podała, że ustawa określa zasady, warunki i tryb sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zakupu preferencyjnego paliwa stałego, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania niektórym podmiotom rekompensat z tytułu jego sprzedaży oraz właściwość organów w tych sprawach. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny.

Gminy będą zawierały umowy z podmiotami wprowadzającymi do obrotu węgiel, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby zainteresowanych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy. Cena węgla zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1,5 tys. zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu.