Obniżenie stawek VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło?

Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładały m.in. obniżenie do 5 proc. stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną i objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców. Po południu w czwartek Sejm odrzucił poprawkę dotyczącą obniżki podatku.

Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W czwartek w godzinach popołudniowych Sejm przyjął większość z kilkudziesięciu poprawek Senatu, odrzucił natomiast te zakładające obniżenie stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, a także rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Odrzucona została też poprawka, zmierzająca do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r.

Przyjęto poprawki o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i redakcyjnym.