W Brukseli zapadła decyzja dotycząca sposobów ogrzewania budynków

We wtorek Parlament Europejski przegłosował przepisy zmieniające tzw. dyrektywę budynkową. Zgodnie z jej zapisami nie będzie można montować w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny. Wprowadzony zostanie także obowiązek montowania paneli fotowoltaicznych.

Celem zmian przepisów jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla (na budynki, a głównie na ich ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej, przypada bowiem ponad 35 proc. wszystkich emisji tego gazu) oraz jak największe uniezależnienie się UE od paliw kopalnych, które trzeba importować spoza UE. Energia, także do ogrzewania budynków na terenie Unii, ma pochodzić w możliwie największym zakresie z własnych, odnawialnych źródeł.

Projekt zakłada wprowadzenie w latach 2028-2030 zakazu montowania w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny. Natomiast zakaz montowania nowych pieców w istniejących budynkach miałby być wprowadzony najpóźniej od 2040 r. Od 2027 r. wszystkie nowe budynki publiczne (a od 2030 r. wszystkie pozostałe nowe budynki, w tym mieszkalne) będą musiały być zeroemisyjne.

Z kolei już od 2025 r. państwa członkowskie UE nie będą mogły udzielać żadnego wsparcia w postaci np. dofinansowania czy ulg podatkowych itp. do instalowania pieców na paliwa kopalne tj. węglowych, olejowych, na pellet oraz na gaz ziemny. Będzie też obowiązek montowania paneli fotowoltaicznych - od 2029 r. dla wszystkich nowych budynków mieszkalnych, a wcześniej dla pozostałych nowych budynków, np. hoteli, biurowców, budynków użyteczności publicznej.

Przepisy musi w dalszym toku przyjąć Rada UE. Wtedy znowelizowana dyrektywa zacznie obowiązywać.