Technologie grzewcze z perspektywami

Technologia kondensacyjna już dziś staje się głównym sposobem pozyskiwania energii z gazu, jednak nadal podlega ciągłemu doskonaleniu. Na mocy znowelizowanej Dyrektywy ERP już w 2015 roku zastosowane w kotłach podzespoły będą musiały spełniać podwyższone kryteria energooszczędności. Przyszłość należy do inteligentnych urządzeń grzewczych pobierających minimalną ilość energii elektrycznej i paliw.

Technologie grzewcze z perspektywami
Ochrona klimatu i obniżenie zużycia zasobów nieodnawialnych to cel, którego osiągnięcie wymaga przede wszystkim zmian w projektowaniu budynków i ich instalacji. Kotły kondensacyjne już przyczyniły się do rewolucji w technologiach ogrzewania gazowego, jednak niebawem zostaną objęte bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi poziomu zużycia energii. Dyrektywa unijna dotycząca ekoprojektowania produktów związanych z energią ERP (2009/125/EC) wprowadza obowiązek stosowania skrajnie energooszczędnych pomp obiegowych w nowych klasach sprawności IE2 i IE3 od sierpnia 2015 roku. Dotyczy to m.in. urządzeń i układów grzewczych. Kotły kondensacyjne Ariston z gamy EVO już dziś spełniają zaostrzone wymagania pod kątem energooszczędności pomp, które będą obowiązywać za trzy lata. Zgodność pomp z wymagającymi standardami europejskimi potwierdza etykieta ENER PLUS HEP. Przyszłościowe urządzenia grzewcze umożliwiają ponadto łatwą i szybką rozbudowę systemu o instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Technologia kondensacyjna przyszłości

Technologie grzewcze z perspektywami
Producenci nie poprzestają na innowacjach wprowadzając nowe rozwiązania, które pozwalają na coraz lepsze wykorzystanie procesu odzyskiwania energii z pary wodnej powstającej podczas spalania. Oprócz nowych i bardziej wydajnych wymienników ciepła, urządzenia oferują coraz lepszą regulację elektroniczną i pneumatyczną. Kotły Genus Premium EVO cechują się stałym, niskim poborem mocy elektrycznej na poziomie 74 W. Zostały wyposażone w nowej generacji pompy w najwyższej klasie sprawności z pełną modulacją dostosowywaną do mocy kotła. Nawet przy maksymalnej prędkości urządzenie pobiera zaledwie 46 W mocy. W praktyce pompy zainstalowane w kotłach kondensacyjnych z gamy Premium EVO zużywają nawet 10 - krotnie mniej energii elektrycznej niż ich tradycyjne odpowiedniki. To ogromna zaleta szczególnie w budynkach, w których wykorzystuje się dużą ilość urządzeń elektrycznych. Technologia kondensacyjna EVO oferuje jednak o wiele więcej innowacji wpływających na wysokie wydajności urządzeń. Oszczędność energii gwarantuje elektronicznie sterowany układ zapłonowy z palnikiem o szerokiej modulacji 1:10. Pozwala to zminimalizować ilość sekwencji włączeń i wyłączeń, co wpływa również na wydłużenie żywotności podzespołów. Pneumatyczna regulacja podawania paliwa i modulowany wentylator pozwalają na optymalne dobranie proporcji mieszanki powietrze-gaz. W ten sposób ogranicza się straty w procesie spalania. Precyzyjna regulacja sprawia, że sprawność kotłów kondensacyjnych Genus Premium EVO sięga nawet 108%. Przekłada się to na możliwość zaoszczędzenia nawet do 40% wydatków na gaz i obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 75% (klasa NOx5).

Zawsze gotowe na zmiany

Technologie grzewcze z perspektywami
Wymagania odnośnie charakterystyki energetycznej budynków będą ulegać w przyszłości zaostrzeniu, co oznacza zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym. Kotły kondensacyjne marki Ariston są przygotowane do współpracy z kolektorami i zasobnikiem solarnym Kairos Macc czy zewnętrznymi modułami hydraulicznymi wyposażonymi w modulowane pompy. Możliwe jest podłączenie maksymalnie dwóch grup pompowych, co pozwala na uzyskanie nawet do sześciu stref grzewczych. Wszystkie elementy zostały wyposażone w protokół komunikacyjny BUS Bridgenet® umożliwiający komunikację urządzeń drogą radiową i łatwe łączenie z innymi urządzeniami w trybie Plug&Play. Oznacza to możliwość tworzenia wielowariantowych połączeń bez potrzeby ręcznego wprowadzania odrębnych ustawień do każdego urządzenia osobno. Parametry pracy systemu można monitorować i zmieniać w każdej chwili z dowolnego miejsca w budynku za pomocą mobilnego sterownika SENSYS. Urządzenie zostało wyposażone w matrycę Matrix, z funkcją wyświetlania dużych ikon, podpowiedzi dalszego postępowania a także rozbudowanych wykresów przebiegu pracy urządzeń.

Informacje dodatkowe:

Jako jeden ze światowych liderów w dziedzinie komfortu cieplnego Ariston oferuje pełną gamę urządzeń grzewczych, urządzeń do produkcji ciepłej wody użytkowej, systemów, usług i rozwiązań zapewniających najwyższy poziom komfortu przy minimalnym zużyciu energii.

Szczegółowe informacje o grupie na stronie www.ariston.com/pl.
Czysta energia to Propan-Butan