Wrocławianie mogą dostać dopłaty do wymiany pieców węglowych

Tysiąc mieszkańców Wrocławia może liczyć na dopłatę jeśli wymieni piece węglowe. Dofinansowanie umożliwia program „Kawka”.

Z danych Wydziału Prasowego Urzędu Miejskiego wynika, że we Wrocławiu jest jeszcze obecnie ponad 30 tys. pieców węglowych. Dzięki programowi, mieszkańcy miasta będą mogli wymieć stare piece, które zanieczyszczają powietrze na instalacje gazowe, elektryczne, solarną lub taką, którą będzie można podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jeśli program znalazłby zainteresowanie wśród mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, pozwoliłby ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 3,6 tys. ton w ciągu roku, z kolei do powietrza może trafić o około 40 ton mniej niebezpiecznych pyłów.

Zainteresowani mogą składać wnioski w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia do 30 września. W 2014 roku na budżet przeznaczono 4 mln zł. O dopłatę mogą się starać ci, którzy są właścicielami lub mają inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.