Opóźnienie nowelizacji Prawa energetycznego

Sejm ma lekkie opóźnienie prac nad zmianą Prawa energetycznego, która wprowadza koncesje na obrót węglem z zagranicą.

Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych dopiero na najbliższym posiedzeniu przyjmie sprawozdania podkomisji, w przyszłym tygodniu.

Nowelizacja Prawa energetycznego zakłada, że udzielenie koncesji na obrót węglem z zagranicą wymagać będzie złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości od 1 do 20 milinów złotych w zależności od rodzaju sprowadzanego węgla.  

Słowa kluczowe: