Powiat z programem rozwoju niskowęglowego

Jako jedyny w Polsce powiat starogardzki ma swój program niskowęglowego rozwoju. Jest to pierwszy tego typu dokument poświęcony gospodarce niskoemisyjnej sporządzony w skali powiatu.

Celem propozycji działań, które mają prowadzić region Kociewia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i niskowęglowej, jest m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z terenu powiatu. Założeniem jest, że do roku 2020 uda się w stosunku do roku 2005 ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 17,2 proc., a do roku 2030 – o 18,6 proc. 

Jak podaje portal teraz-srodowisko.pl, opracowanie zaleca m.in. odejście od paliw kopalnych, za to wzrost produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - wiatru, słońca, wody, biomasy roślinnej, odpadów produkcji rolnej, hodowlanej i przetwórstwa rolno-spożywczego.