Chcemy energii odnawialnej

Z badania TNS dla Greenpeace wynika, że większość Polaków (92 proc.) chce, by więcej energii w naszym kraju pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Z ankiety, o której informuje PAP, wynika, że 58 proc. respondentów jest zdecydowanie za zwiększeniem udziału energii z OZE. Na odpowiedź - raczej tak - wskazało 34 proc. ankietowanych.

Zdaniem dwóch trzecich pytanych (69 proc.) w najbliższej przyszłości powinna być rozwijana energetyka oparta na wietrze, wodzie, biomasie, promieniach słonecznych, biogazie czy geotermii.