Kalkulator kosztów ogrzewania »

Opis kalkulatora

System z kotłem na olej opałowy

Źródłem ciepła jest kocioł olejowy niskotemperaturowy z dwustawną regulacją procesu spalania. Instalacja bez bufora c.o. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie. Ogrzewanie wodne grzejnikowe z centralną i miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z kotłem na gaz płynny (LPG)

Źródłem ciepła jest kocioł niskotemperaturowy na gaz płynny z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym. Instalacja bez bufora c.o. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie. Ogrzewanie wodne grzejnikowe z centralną i miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z kotłem węglowym

Źródłem ciepła jest nowoczesny kocioł węglowy. Instalacja bez bufora c.o. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie. Ogrzewanie wodne grzejnikowe z miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z kotłem na eko-groszek

Źródłem ciepła jest kocioł na eko-groszek z podajnikiem automatycznym. Instalacja bez bufora c.o. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie Ogrzewanie wodne grzejnikowe z miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z kotłem na pelet

Źródłem ciepła jest kocioł na pelet z wiórotrocin drzewnych z podajnikiem automatycznym. Instalacja bez bufora c.o. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie Ogrzewanie wodne grzejnikowe z miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z kotłem na brykiet drzewny

Źródłem ciepła jest kocioł na brykiet drzewny wrzutowy z obsługą ręczną. Instalacja bez bufora c.o. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie Ogrzewanie wodne grzejnikowe z miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z kotłem na gaz ziemny

Źródłem ciepła jest kocioł niskotemperaturowy na gaz ziemny z zamkniętą komora spalania i palnikiem modulowanym. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie. Ogrzewanie wodne grzejnikowe z centralną i miejscową regulacją dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest w tym samym kotle, który służy do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System zasilany energią elektryczną

Źródłem ciepła są grzejniki elektryczne bezpośrednie. Źródła ciepła znajdują się bezpośrednio w ogrzewanych pomieszczeniach. Grzejniki akumulacyjne. Woda użytkowa podgrzewana jest w podgrzewaczu elektrycznym. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z pompą ciepła solanka-woda

Źródłem ciepła jest pompa ciepła solanka woda z sondami pionowymi. System z buforem ciepła. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie. Ogrzewanie wodne podłogowe z centralna i miejscową regulacja dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest za pomocą tej samej pompy ciepła, która służy za źródło do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

System z pompą ciepła powietrze-woda i grzałką elektryczną

Źródłem ciepła jest pompa ciepła powietrze-woda z dodatkową grzałka elektryczną w budynku nowym. System z buforem ciepła. Źródło ciepła znajduje się wewnątrz ogrzewanego budynku, a przewody rozprowadzające są zaizolowane termicznie. Ogrzewanie wodne podłogowe z centralna i miejscową regulacja dostawy ciepła. Czynnik do podgrzania wody użytkowej wytwarzany jest za pomocą tej samej pompy ciepła, która służy za źródło do ogrzewania. Ciepła woda przygotowana jest centralnie dla całego gospodarstwa. Akumulacja ciepłej wody realizowana jest w zasobniku.

Wartość parametru A/V - dla poszczególnych budynków

  1. Dom jednorodzinny (A/V = 0,833)
  2. Lokal w bliźniaku (A/V = 0,708)
  3. Mieszkanie narożne (A/V = 0,646)
  4. Lokal w zabudowie szeregowej (A/V = 0,583)
  5. Mieszkanie z 4 ścianami zewnętrznymi (A/V = 0,375)
  6. Mieszkanie z 3 ścianami zewnętrznymi (A/V = 0,313)
  7. Mieszkanie z 2 ścianami zewnętrznymi (A/V = 0,250)
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu