Jak przechowywać pelet?

Jak przechowywać pelet?

Najpowszechniej dostępny i najszybciej kojarzony przez zainteresowanych sposób sprzedaży peletu to granulat workowany, dostępny w niewielkich, zwykle 15-25 kilogramowych „porcjach”. Należy zauważyć, że taki rodzaj dystrybucji jest adresowany wyłącznie do użytkowników detalicznych- niewielkich gospodarstw domowych, niewymagających poważnych ilości paliwa lub ręcznie podających je do urządzeń spalających.

Warto jednak pamiętać, że pelet jest paliwem funkcjonalnym i użytecznym także w większej skali. W tym wypadku jednak wykorzystanie niewielkich opakowań będzie zdecydowanie mniej wygodne. Potrzebne są odpowiednie zbiorniki i systemy przechowywania peletu, które zagwarantują, że nie utraci on właściwości, nie będzie narażony na niekorzystne czynniki zewnętrzne, a jednocześnie da się go łatwo stosować.

Możemy wskazać przynajmniej 3 możliwości przechowywania peletu, które spowodują, że unikniemy konieczności ciągłego użytkowania relatywnie małych worków. Są to kolejno: 
  • zbiorniki elastyczne bądź metalowe, ulokowane zarówno w pomieszczeniach, jak i stojące na dworze,
  • zbiorniki czy zasobniki umieszczane pod ziemią,
  • pomieszczenia przystosowane do funkcji magazynowych tego rodzaju paliwa grzewczego.
Zbiorniki elastyczne – będące specjalnie uformowanym workiem, ulokowanym na stelażu – są łatwe w samodzielnym montażu i bardzo proste w obsłudze. Mogą one być napełniane zarówno ciśnieniowo, jak i ręcznie. W zależności od sposobu napełniania przybierają one różne kształty, a także w różny sposób mogą dozować granulat. Zbiorniki lejowate, zapewniające grawitacyjny spadek peletu są zasadniczo mniejsze objętością, niż „worki” z pneumatycznym sposobem odgórnego zasysania. System podawczy może, ale nie musi być podłączony do urządzeń grzewczych. Rozmiar elastycznych zbiorników magazynujących może być różny i wynikać z charakteru potrzeb danej instalacji. 

Zbiorniki wykonane z metalu czy tworzyw sztucznych mogą spełniać swoje funkcje również poza zamkniętym pomieszczeniem, w miejscu gdzie pelet byłby narażony na wilgoć. Można je łączyć w większe powierzchnie magazynowe.

  Znajdź dostawców peletu Podziemne magazynowanie granulatu drzewnego jest zdecydowanie bardziej pracochłonne w fazie tworzenia zbiornika, ale stanowi duże ułatwienie dla posiadaczy niewielkich działek, a także pozwala na wyeliminowanie wpływów atmosferycznych – przy odpowiednim zabezpieczeniu zbiornika.

Zasobniki wykonane z tworzyw sztucznych są zdecydowanie mniej popularne, ale montowane z dużą dbałością, należytą wentylacją czy systemem sygnalizującym brak peletu – stanowią znakomite ułatwienie dla gospodarstw domowych. Zaopatrzenie zbiornika w pompy i połączenie go z urządzeniem spalającym jest tu kluczowe dla funkcjonalności i użyteczności tego rodzaju przechowywania.

  Znajdź dostawców kotłów
na pelet
Trzecie rozwiązanie magazynowe, jakim jest wykorzystanie istniejącego już pomieszczenia, może być uznane za niskokosztowe, ale ważne jest, aby wybrana przestrzeń spełniała kryteria, zgodnie z którymi pelet nie będzie narażony na utratę swej wartości. W tym wypadku należy dobrze przeanalizować praktyczną zdolność do nabierania granulatu lub instalacji podajników, dystans od urządzeń spalających, czy wentylację pomieszczenia. Zagospodarowanie istniejącego już pomieszczenia w domu, czy specjalne przystosowanie go, może dla wielu stanowić jedyne wyjście. Warto jednak zastanowić się, jakiego rodzaju rozwiązanie stwarzałoby najmniej uciążliwości w przypadku danej nieruchomości, a co za tym idzie – które można określić jako optymalne cenowo i użytkowo.

Przy wszystkich sposobach magazynowania peletu zwrócić należy szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe i wypełnienie kryteriów bezpieczeństwa. Tylko zastosowanie się do tych regulacji może zapewnić spokojne i komfortowe przechowywanie peletu bez narażenia na straty i koszty.
Biuletyn Informacyjny CDC24 prosto na Twoją skrzynkę

Dodaj Usuń
Administratorem Danych Osobowych jest...