Rynek kotłów na paliwo stałe pod kontrolą

Po poprawkach senackich Sejm przyjął założenia nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, która da Inspekcji uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów - podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Cytowana w komunikacie szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz powiedziała, że z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny odsetek ofert. Wciąż mamy zatem do czynienia z obchodzeniem istniejących przepisów, dlatego potrzebne są nowe rozwiązania prawne.

Znowelizowane przepisy uzupełniają istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzanych do obrotu na terenie Polski. Ich celem jest też wzmocnienie uprawnień organów Inspekcji Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń grzewczych, a także wprowadzenie narzędzi umożliwiających ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów, z uwagi na istotny wpływ emisji zanieczyszczeń z tego typu urządzeń na zdrowie mieszkańców kraju.

Uszczelnienie systemu kontroli ma ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne, jako niskoemisyjne, posługując się m.in. fałszywymi świadectwami jakości kotłów. Szacuje się, że szara strefa w handlu takimi urządzeniami wynosi ok. 20-25 proc. rynku.