Kupujesz olej opałowy – musisz się zarejestrować

Od 1 września br. bez rejestracji w urzędzie skarbowym nie można ani kupić, ani sprzedać oleju opałowego do celów grzewczych. Nowy obowiązek obejmuje zarówno sprzedawców, jak też podmioty zużywające olej. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy, szpitale.

Obowiązek wysłania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU (papierowo lub elektronicznie) wynika z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Wprowadziła ona zmiany w obrocie paliwami opałowymi już od 1 września 2019 r., ale przez rok w okresie przejściowym (czyli do końca sierpnia 2020 r.) można jeszcze handlować olejem opałowym bez rejestracji.

Zużywający nie muszą sami się rejestrować, może ich wyręczyć w tym upoważniony przez nich sprzedawca. W tym celu potrzebne będzie jednak pełnomocnictwo.

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU (https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/), aby uzyskać status tak zwanego zużywającego pomiotu olejowego (ZPO) można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest założenie konta na portalu usług elektronicznych służby celnej, a następnie wypełnienie i wysłanie udostępnionego na tej stronie elektronicznego formularza. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu. Drugą metodą jest wysłanie papierowego formularza zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

Można też upoważnić sprzedawcę oleju opałowego do załatwienia tych formalności.

Zgłoszenie składa się raz. Wszystkie późniejsze zmiany – jak na przykład wymiana kotła, jego likwidacja albo zmiana danych osoby zużywającej paliwo – trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia. Zmiany zgłasza się na tym samym formularzu (AKC-RU).

Informacje na temat zmian i rejestracji dostępne są na stronie puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe”.
Czysta energia to Propan-Butan