GASPOL - dobra energia dla domu i biznesu

Mniej węgla w Polityce Energetycznej Polski

Ministerstwo Klimatu przedstawiło zaktualizowany program Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 r.

Mniej węgla w Polityce Energetycznej Polski
Według dokumentu już za 20 lat 23 proc. produkowanej energii będzie powstawało ze źródeł odnawialnych. Jeden z obszarów PEP dotyczy jakości powietrza i zakłada rezygnację z węgla jako źródła ogrzewania.

Projekt PEP zakłada całkowitą rezygnację z węgla jako paliwa dla ciepłownictwa indywidualnego. Jak podała PAP, do 2030 roku całkowity zakaz ma objąć wszystkie tereny miejskie, a w 2040 całą resztę kraju.

Ministerstwo chce, aby za dziesięć lat o ok. 1,5 mln wzrosła liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej w miastach.