Mniej węgla w Polityce Energetycznej Polski

Ministerstwo Klimatu przedstawiło zaktualizowany program Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2040 r.

Według dokumentu już za 20 lat 23 proc. produkowanej energii będzie powstawało ze źródeł odnawialnych. Jeden z obszarów PEP dotyczy jakości powietrza i zakłada rezygnację z węgla jako źródła ogrzewania.

Projekt PEP zakłada całkowitą rezygnację z węgla jako paliwa dla ciepłownictwa indywidualnego. Jak podała PAP, do 2030 roku całkowity zakaz ma objąć wszystkie tereny miejskie, a w 2040 całą resztę kraju.

Ministerstwo chce, aby za dziesięć lat o ok. 1,5 mln wzrosła liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej w miastach.