UOKiK kontroluje sprzedawców kotłów na paliwo stałe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podał, że w wyniku przeprowadzonych kontroli dotyczących spełnienia aktualnych wymagań przez kotły na paliwo stałe wyeliminowano 6,4 tys. ofert internetowych, a wobec 11 przedsiębiorców prowadzone są postępowania.

Inspekcja Handlowa od początku roku sprawdza jakość i oznakowanie kotłów na paliwo stałe. Kontrolowane są kotły dostępne zarówno w sieciach handlowych, jak i u producentów oraz w ofertach internetowych. Z dotychczas przebadanych kotłów 7 nie spełniło wymagań ze względu m.in. na zawyżony poziom emisji pyłu, tlenków azotu lub tlenku węgla albo zawyżoną deklarowaną klasę sezonowej efektywności energetycznej (w rzeczywistości kocioł miał niższą klasę, niż zadeklarował producent).

Celem działań inspektorów jest wyeliminowanie z rynku tak zwanych "kopciuchów". Do końca roku Inspekcja Handlowa planuje laboratoryjnie zbadać jeszcze 25 modeli kotłów.