Można już złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania gazem LPG

Od wtorku 20 września można złożyć wniosek o dopłatę do gazu LPG w wysokości 500 zł dla gospodarstw domowych, które wykorzystują ten rodzaj paliwa. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw weszła właśnie w życie.

Dopłata do LPG trafi do gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest gazowy kocioł zasilany LPG. Co ważne, dodatek do gazu LPG będzie, podobnie jak dodatek węglowy, wypłacany jednorazowo bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Przy przyznawaniu dodatku obowiązuje zasada: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania. Warunkiem uzyskania świadczenia jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski można składać od 20 września, a wypłata świadczenia ma być zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dopłaty do innych paliw wynoszą: 3 000 zł do węgla, 3 000 zł do pelletu drzewnego, 2 000 zł do oleju opałowego i 1 000 zł do drewna.