Kredyt na VAT w projekcie uchwały ws. programu gwarancyjnego 'Czyste Powietrze'

Umożliwienie finansowania kredytem bankowym podatku VAT od inwestycji w ramach programu gwarancyjnego 'Czyste Powietrze', z wykorzystaniem gwarancji BGK, zakłada projekt uchwały opublikowany w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” z wykorzystaniem zabezpieczeń Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem programu jest poszerzenie instrumentów oddziaływania Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, służącego zwiększeniu efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszeniu pochodzących z nich emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków.

Napisano, że w związku z brakiem możliwości finansowania podatku od towarów i usług (VAT) w ramach programu priorytetowego środkami europejskimi niezbędna jest aktualizacja programu gwarancyjnego dotycząca przeznaczenia środków z kredytu obejmowanego gwarancją, dlatego uaktualniono definicję kredytu udzielanego beneficjentom programu priorytetowego przez banki kredytujące.

Dodano, że proponowane brzmienie definicji kredytu, pozwala na uzyskanie środków finansowych zarówno na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia określone w programie i podatek od towarów i usług (VAT) naliczony od tych kosztów - w wysokości co najmniej 95 proc. wysokości kredytu, jak i na pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu priorytetowego i niezbędne do jego realizacji i pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu.

Rząd ma przyjąć projekt w IV kwartale 2022 r.
Słowa kluczowe: