Projekt ustawy o bonie energetycznym i cenach energii

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, przedłożony przez resort klimatu i środowiska.

Zgodnie z projektowanymi przepisami w drugiej połowie 2024 roku osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.

Ponadto w drugim półroczu zostanie przedłużone obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną, która zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. Celem nowych przepisów jest także zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym poziomie cenowym dla odbiorców paliw gazowych.