Ograniczenia w sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad przepisami zakazującymi od 1 lipca 2029 r. sprzedaży gospodarstwom domowym niektórych sortymentów węgla.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dopuszczone do obrotu mają być paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, spełniających określone normy.

Projektowane rozporządzenie będzie też stopniowo zaostrzać wymagania jakościowe dla paliw stałych oferowanych na rynku. Zgodnie z projektem stopniowo ma zmniejszać się maksymalna zawartość siarki oraz wilgoci w przypadku węgla typu kostka, orzech, groszek i miał. Ponadto 30 czerwca 2029 r. ma być datą graniczą stosowania wymagań jakościowych wobec węgla kamiennego, brykietów lub pelletów.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.