Kompromisowe propozycje dotyczące norm jakości węgla

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) stopniowo wprowadza wyższe wymagania odnośnie spalanych paliw, aby powietrze, którym oddychamy było czystsze. Zmiany parametrów jakościowych wejdą w życie jednak nieco później.

Wiceminister klimatu prezentując projekt w Sejmie powiedział, że resort proponuje wydłużenie terminu przejściowego kiedy zaczną obowiązywać pierwsze zmiany parametrów jakościowych paliw oraz nazwy paliw z 1 września 2024 r. do 1 grudnia 2024 r.

Wydłużono też terminy końcowe od kiedy obowiązywałyby normy dla węgla, który nie jest przeznaczony dla klasowych urządzeń grzewczych: dla paliw z przeróbki termicznej węgla brunatnego z 30 czerwca 2025 r. na 30 czerwca 2027 r. dla węgla kamiennego sortymentu kostka, orzech, groszek z 30 czerwca 2029 na 30 czerwca 2031 r. Dla węgla kamiennego sortymentu miał, termin wycofania go miałby pozostać bez zmian - 30 czerwca 2029 r.

Złagodzono również parametry dotyczące zawartości siarki, popiołu i wilgoci oraz wartości opałowej paliw stałych z zastrzeżeniem, że dla paliwa z obróbki termicznej węgla kamiennego zaostrzono parametry siarki i wartości opałowej.

W ostatnim sezonie grzewczym 2024 węglem ogrzewanych było aż 32 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Nowe wymagania jakościowe dla węgla są zatem bardzo istotne dla wielu z nich.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych