Coraz droższe ciepło

Rachunki Polaków za ciepło poszły w górę. Z raportu Urzędu Regulacji Energetyki za 2013 r. wynika, że za ogrzewanie i podgrzaną wodę w kranie zapłaciliśmy więcej niż w 2012 r.

„Na ekonomicznych stronach „Rzeczpospolitej” czytamy, że zdaniem Bogusława Regulskiego, wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podwyżki w 2013 r. były efektem wzrostu kosztów pozyskania węgla w 2012 r. i braku wsparcia dla produkcji energii w kogeneracji. Jego zdaniem tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać w kolejnych latach.

W 2013 r. najbardziej wzrosły ceny ciepła wytwarzanego z ciężkiego oleju opałowego oraz wysokometanowego gazu ziemnego. Istotnym elementem obciążeń odbiorców był też wzrost cen ciepła z węgla kamiennego ze względu na dominującą rolę tego paliwa w wytwarzaniu ciepła w kraju. Jednym ze sposobów na uniezależnienie od dyktatu dostawców ciepła jest odłączanie się bloku od sieci i podłączenie alternatywnego źródła ogrzewania. W przypadku domów jednorodzinnych obecnie korzystnym rozwiązaniem są kotły na węgiel, gaz ziemny, płynny lub olej opałowy i ogrzewanie elektryczne, a następnie systemy złożone z ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła połączonych z rekuperatorem (do odzyskiwania ciepła).