Samorząd nakaże czym palić w piecach

Z przepisów przygotowanych przez posłów Platformy Obywatelskiej (projekt noweli Prawa ochrony środowiska) wynika, że samorządy będą mogły określać, jakimi paliwami stałymi mieszkańcy będą mogli palić w swoich przydomowych kotłowniach. Nowe prawo ma tez regulować minimalne standardy techniczne dla takich urządzeń.

Niedawno Najwyższa Izba Kontroli wskazywała, że Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej, chodzi o problem niskiej emisji, czyli zanieczyszczenia pochodzące głównie z przydomowych kotłowni i spalin samochodowych.

Posłowie chcą zaproponować sprecyzowanie przepisów tak, by sejmiki wojewódzkie przy pomocy uchwał mogły określać rodzaje i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania oraz parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania, by móc w ten sposób przeciwdziałałać problemowi niskiej emisji.