Zakażą używania straych pieców węglowych?

Wszystko wskazuje na to, że ustawa antysmogowa wprowadzi zakaz używania przestarzałych pieców węglowych i nie będzie można z nich korzystać w czasie najbliższej zimy. Obecnie nad ustawą pracuje rząd, jeśli wejdzie w życie w omawianym kształcie przestarzałe systemy ogrzewania domów mogą odejść do lamusa.

Ustawa ma ograniczyć stężenie niebezpiecznego dla zdrowia pyłu zawieszonego, który unosi się nad wieloma miastami  wnaszym kraju. Z badań prowadzonych 
w 65 miastach w Polsce przez Światową Organizację Zdrowia, tylko sześć spełnia normy czystości powietrza. Najmniej skażony jest Gdańsk (gdzie stężenie pyłu PM10 wynosi 18 μg/m3), najbardziej – Kraków (64 μg/m3). Co ważne ustawa antysmogowa nie zakaże palenia węglem. Ma jedynie doprowadzić do wymiany starych pieców. Jeśli przepisy wejdą w życie, nabywca kotła spełniającego limity otrzyma 50% dofinansowania.