Palenie paliwami najgorszej jakości ciągle możliwe

We wtorek prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przekonywał, że przepisy w niewystarczającym stopniu zabezpieczają przed spalaniem paliw najgorszej jakości, w tym mułów i flotokoncentratów. Dodał, że "niezrozumiałe" jest wydłużenie o dwa lata możliwości palenia miałami węglowymi.

Kwiatkowski na posiedzeniu sejmowej komisji ds. kontroli państwowej przedstawił informację NIK o wynikach kontroli ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.  Z informacji izby wynika, że stężenia benzo(a)piernu w Polsce, czyli najbardziej toksycznych składników smogu, są największe w całej UE. Dodał, że stężenia benzo(a)pirenu, które maksymalnie powinny wynosić według norm WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) 1 ng na metr sześc. są w naszym kraju są przekroczone ponad ośmiokrotnie.

Kwiatkowski wskazał, że choć przepisy mówią o zakazie sprzedaży paliw z domieszkami mułów węglowych czy flotokoncentratów, to w praktyce weryfikacja tego może być trudna, bowiem nie ma definicji mułów i flotokoncentratów. W ocenie NIK obecnie obowiązujące przepisy w niewystarczającym stopniu zabezpieczają przed wykorzystaniem paliw najgorszej jakości, w tym mułów i flotokoncentratów.