Zmieni się nazwa ekogroszku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdementowało obiegowe informacje o możliwości wyeliminowania z rynku ekogroszku. W oświadczeniu resort podał, że trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poinformował, że konsultacje projektu rozporządzenia zostały poprzedzone pracami zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych. Obecnie resort jest w trakcie analizowania zgłoszonych uwag, postulatów i rekomendacji.

Wiceminister Zyska zwrócił uwagę, że w toku prac zespół zaproponował zmianę nazwy „ekogroszek”, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko.

Zyska powiedział też, że nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych.
Słowa kluczowe: