Gaz ziemny kontra LPG. Czym ogrzewać dom jednorodzinny?

Panuje pogląd, że ogrzewanie gazem ziemnym jest tańsze niż ogrzewanie gazem płynnym LPG. Istnieją jednak sytuacje, gdy wybór LPG jako paliwa grzewczego jest korzystniejsze.

Najczęściej jednak właściciel domu nie ma wyboru i z powodu braku dostaw gazu ziemnego, ale przy obietnicy rychłego jego podłączenia, decyduje się na propan (lub mieszankę propan-butan). Późniejsze przestawienie instalacji na nowe paliwo nie jest kosztowne, a w kotle wystarczy wymienić dysze palnika. 

Są jednak i tacy, którzy pomimo możliwości zasilania domu w gaz ziemny, wybierają LPG. Z czego to wynika? Wszystko tkwi w rachunku ekonomicznym. Ceny gazu ziemnego ustalane są odgórnie i zależą od czynników „wyższego rzędu”, na które odbiorca nie ma żadnego wpływu. Musi opłacać rachunki za gaz, który –  mimo chwilowych wahań cen – z roku na rok drożeje, nie tanieje. Z kolei gaz płynny można zakontraktować u wybranego dostawcy, jednego z wielu oferujących swoje usługi. Cena paliwa jest do ustalenia i zależy od tego, na ile lat przewidywana jest jego dostawa, czy w firmie kupowany lub dzierżawiony jest zbiornik, itp. 

Warunki płatności za gaz określane są indywidualnie, stosownie do aktualnej sytuacji właściciela domu i jego możliwości finansowych. Skorzystać można z wielu ulg i pakietów promocyjnych. Z drugiej strony jest to forma ścisłego przywiązania do dostawcy, z którego – w razie np. sprzedaży domu lub chęci zmiany systemu grzewczego – trudno będzie się wycofać.

LPG vs. gaz ziemny

Jak wygląda porównanie średnich cen za oba paliwa?  Pewne kłopoty może tu sprawić brak zgodności jednostek, w których podaje się obie ceny. Gaz ziemny mierzony jest w m3, gaz płynny w litrach. Wiadomo, że 1 litr to 1 dm3, czyli 1 m3 odpowiada 1000 litrom. Ale przeliczenie wprost na jednostkach nie jest sensowne, ponieważ wydajność gazu płynnego jest możliwa do zmierzenia po odparowaniu.

Gaz ziemny kosztuje ok. 2,2 zł/m3, wraz z opłatą stałą i sieciową. Jest to opłata w taryfie W-3, stosowanej przy ogrzewaniu domu, ciepłej wody użytkowej i przygotowywaniu posiłków. Propan kosztuje ok.2,9 zł/l. Przeliczając to na jednostkę ciepła, okazuje się, że za jeden MJ energii cieplnej uzyskanej ze spalenia gazu ziemnego zapłacimy 0,078 zł, a za taką samą ilość ciepła osiągniętą po spaleniu propanu – 0,123 zł. Analogicznie – jedna kWh gazu ziemnego kosztuje 2,1-2,2 zł (im nowocześniejszy kocioł, o większej sprawności, tym niższa cena wytworzonego ciepła), a propanu – ok. 0,42 zł. To daje mniej więcej wyobrażenie o proporcji cenowej obu paliw


Opcja ekonomiczna: Propan-butan

Od propanu tańsza jest mieszanka propan-butan, ale jest ona mniej popularna od propanu z dwóch względów. Po pierwsze –  musi być przechowywana w plusowych temperaturach, więc tylko w zbiorniku podziemnym, co podnosi koszt inwestycji. Po drugie – dwa składniki mieszanki: propan i butan, odparowują w różnych temperaturach, co wymaga specjalnego ustawienia m.in. palnika w kotle i może powodować pewne kłopoty techniczne. Jeszcze jedną wartością, którą warto porównać, jest ilość ciepła uzyskanego ze spalenia jednej jednostki objętości lub ciężaru paliwa. Jest to tzw. wydajność paliwa lub jego wartość opałowa.

Dla gazu ziemnego wynosi ona 32,26 MJ/m3. Dla gazu płynnego wydajność wynosi ok. 45-47 MJ/kg, czyli 25 MJ/l (dla propanu trochę więcej, niż dla mieszanki propan-butan). Po uzgodnieniu jednostek wynika, że jeden litr LPG odpowiada 0,75 m3 gazu ziemnego, a odwracając wyliczenie: jeden m3 gazu ziemnego równoważy w ogrzewaniu domu 1,29 litra LPG. Z tego jasno wynika, ze gaz ziemny jest tylko nieznacznie wydajniejszy od płynnego.

Jeśli te wszystkie wyliczenia przełożyć na koszt ogrzania domu o powierzchni ok. 160 m2, c.w.u. i przygotowania posiłków, okaże się, że za gaz ziemny rocznie zapłacimy, w zależności od rodzaju kotła (czy jest starego typu, czy kondensacyjny) 4 500-7 500 zł, za LPG ok. 9 000-10 000 zł. Może to być więc w konkretnej sytuacji porównawczej albo dwa razy więcej za gaz płynny, niż za ziemny, albo prawie tyle samo. I okazuje się, że nie paliwo jest najistotniejszym elementem w rachunku ekonomicznym ogrzewania domu, ale cały system grzewczy, w tym – w bardzo dużym stopniu – rodzaj kotła.
Słowa kluczowe: