Zbiornik na LPG – kupić czy wydzierżawić?

Kiedy decydujemy się na ogrzewanie domu gazem płynnym (w skrócie LPG) musimy wybrać nie tylko rodzaj paliwa (propan lub propan-butan) i sposób jego przechowywania (podziemny lub naziemny). Równie ważne jest, w jaki sposób staniemy się użytkownikami niezbędnego zbiornika na gaz. Są dwie możliwości: możemy go kupić lub wydzierżawić. Jakie są plusy i minusy każdej opcji?

Kupić, to znaczy wydać 5-6 tys. zł za nowy zbiornik (lub ew. połowę ceny za używany, z drugiej ręki) i ok. 2 tys. zł za jego instalację. Do tego dochodzi koszt poprzedzającego montaż projektu i jego zgłoszenia w urzędzie, oraz pierwszego odbioru technicznego zbiornika przed jego eksploatacją (przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego).

Aktualne informacje na temat kosztów zakupu zbiornika znajdziesz w artykule Zbiornik przydomowy - ile to kosztuje?

Jeszcze kilka lat temu popularne było wynajęcie zbiornika, czyli zapłacenie za niego ok. 4-5 tys. zł kaucji u dostawcy gazu, która to kaucja była zwracana w momencie demontażu instalacji, np. po przyłączeniu do sieci gazu ziemnego. Dzisiaj nie słychać już takiej formie umowy z klientem. Pozostaje więc dzierżawa –tańsza od kupna w fazie inwestycyjnej. Dostajemy zbiornik, (czasem też projekt), montaż i pierwszy odbiór techniczny za bardzo niską ceną - większość kosztów inwestycyjnych ponosi dostawca gazu. Opłata z tytułu dzierżawy może też zacząć obowiązywać dopiero po kilku „darmowych” miesiącach i wynosi od 30 do 180 zł miesięcznie (używając własnego zbiornika płacimy rocznie  jedynie ok. 150 zł opłaty UDT). Co jednak dzieje się na etapie eksploatacji. Dzierżawa pociąga za sobą podpisanie umowy wiążącej nas z dostawcą gazu – tylko u niego możemy przez cały okres korzystania ze zbiornika kupować paliwo, a jest ono z reguły dużo droższe od sprzedawanego na wolnym rynku. Dostawca może też podnosić ceny gazu, a my nie możemy na to w żaden sposób zareagować, ponieważ wiąże nas długoterminowa umowa (od 3 do 10 lat). Na jej stronach bywa określona ilość zużytego przez nas paliwa (od 12 tys. do 20 tys. l) i bez względu na faktyczne zużycie, musimy za tyle w sumie zapłacić. Kupno na własność zbiornika uniezależnia nas od konkretnej firmy i daje większą swobodę w szukaniu najkorzystniejszych finansowo rozwiązań. Nie musimy też zużywać określonej w umowie ilości paliwa, a po zamontowaniu odpowiedniego miernika, płacimy jedynie za uzupełniane litry LPG.
Za to pamiętać trzeba o obowiązkach spoczywających na właścicielu zbiornika. Podczas eksploatacji musi zamawiać jego okresowe przeglądy – rewizję zewnętrzną co 2 lata, wewnętrzną co 10 lat dla zbiorników naziemnych i co 5 lat dla podziemnych, kontrolę zaworów bezpieczeństwa co 2 lata. Przeglądy dokonywane są przez inspektorów UDT. Kiedy zbiornik jest naszą własnością, za ich terminowość i ew. naprawy odpowiadamy sami. Będąc jedynie dzierżawcą, mamy problem z głowy – wszystkie przeglądy organizuje właściciel, czyli dostawca. 

Zatem – które rozwiązanie jest lepsze? Wybór zależeć będzie od możliwości finansowych i organizacyjnych każdego z nas. Kupno zbiornika jest droższą inwestycją, ale daje możliwość zaoszczędzenia podczas eksploatacji. Jest to szczególnie cenne, kiedy wiemy, że nie nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat przyłączenie do sieci gazu ziemnego. Inwestycja ma więc charakter długoterminowy i w tym czasie „zwróci” się kilkakrotnie. Kiedy nawet zdecydujemy się na zmianę sposobu ogrzewania domu, zbiornik możemy za połowę ceny odsprzedać. Jeśli jednak w bliskiej perspektywie (do kilku lat) mamy zagwarantowaną zamianę gazu z płynnego na ziemny, warto zbiornik wydzierżawić lub wynająć, dokładnie zaznaczając okres jego eksploatacji w umowie. Nie będziemy wtedy ponosić dużych kosztów inwestycyjnych, a cena eksploatacji (w stosunkowo krótkim okresie) nie będzie aż tak wysoka.


Koszty inwestycyjne:
 • kupno – ok. 10 tys. zł
 • dzierżawa – od 1 zł do 3-4 tys. zł (koszt instalacji)
Koszty eksploatacyjne:
 • zbiornik własny
  • paliwo w cenie 1,68-2,00 zł brutto (lato 2012), czyli pełny zbiornik ok. 4 tys. zł
  • opłata UDT 150 zł/rok
 • zbiornik dzierżawiony
  • paliwo w cenie 2,4-2,8 zł przy pierwszym tankowaniu, później najczęściej podwyżka do 3,4-4,1 zł, czyli pierwszy rok ok. 5 tys. zł, kolejne 8 tys. zł.
  • dzierżawa średnio ok. 1 tys. zł /rok
Po 1 roku orientacyjny całkowity koszt (inwestycja+eksploatacja):
 • zbiornik kupiony – ok. 14 tys. zł
 • zbiornik dzierżawiony – 5-8 tys. zł
Po 3 latach
 • zbiornik kupiony – ok. 22,5 tys. zł
 • zbiornik dzierżawiony – ok. 22-24,5 tys. zł
Po 5 latach
 • zbiornik kupiony – ok. 31 tys. zł
 • zbiornik dzierżawiony – ok. 38 tys. zł
Słowa kluczowe:
Czysta energia to Propan-Butan
Pozostałe poradniki