Pellet zapewni bezpieczeństwo Europie?

Według raportu UE Biopaliwa 2014, produkcja energii grzewczej i elektrycznej z biomasy ma w 2020 roku osiągnąć 45 proc. energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł.

Komisja Europejska opublikowała coroczne podsumowanie europejskiego rynku biomasy. Zdaniem autorów sprawozdania, zapotrzebowanie na pellet drzewny w 2015 roku ma osiągnąć 21 milionów ton. Szacuje się, że wartość koniecznego importu pelletu, tylko ze Stanów Zjednoczonych, w roku 2020 przekroczy miliard dolarów.
Choć wzrastają możliwości produkcyjne wytwórców pelletu, to podaż tego surowca energetycznego wciąż pozostaje daleko w tyle za popytem. Prognozy mówią, że europejska produkcja wyniesie jedynie 12,5 miliona ton, co stanowi zaledwie 62,5 proc. zapotrzebowania na ten surowiec.
Największym w Europie konsumentem biomasy w postaci pelletu pozostaje Wielka Brytania, kolejne na liście krajów o największym zużyciu są Włochy, następnie Dania, Niemcy i Szwecja. W zestawieniu producentów przodują Niemcy, potem Szwecja, Francja, Łotwa i Austria, a listę tę zamykają Portugalia i Polska, z przewidywaną produkcją na poziomie 600 tysięcy ton.

Słowa kluczowe:
Czysta energia to Propan-Butan