Tanio i łatwo czyli kompaktowa instalacja grzewcza na butle LPG 33 kg

Wiodące firmy z branży LPG w Polsce skupiają się na promowaniu instalacji zbiornikowych przez co wielu potencjalnych klientów nie jest świadomych, że istnieje takie rozwiązanie.

Czym jest?

W skrócie jest to zestaw połączonych butli w skład którego wchodzi: reduktor gazowy z automatycznym przełącznikiem kierunku poboru gazu, węże, kolektor rurowy lub zestaw akcesoriów do podłączenia, klatka do przechowywania butli, oraz odpowiednia ilość butli napełnionych gazem płynnym LPG. Instalację podłącza się bezpośrednio do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku lub do urządzenia zasilanego gazem.

Maksymalnie może być podłączonych 10 szt. butli 33 kg, rozwiązując problem ciągłości dostaw gazu i może stanowić podstawowe jak i dodatkowe źródło zasilania urządzenia gazowego. Butle gazowe są napełnione gazem propan, który ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany przy bardzo niskich temperaturach. 

Wiodące firmy z branży LPG w Polsce skupiają się na promowaniu instalacji zbiornikowych przez co wielu potencjalnych klientów nie jest świadomych, że istnieje takie rozwiązanie. 

Zalety instalacji na butle 33 kg

instalacja nie wymaga projektu, nadzoru UDT i dodatkowych  pozwoleń
montaż nie powoduje żadnych zmian/przeróbek wewnętrznej instalacji gazowej
przyłącze można bezpośrednio wpiąć w instalacje gazową budynku
jasny i prosty system rozliczeń za energię (zużycie gazu określone w kg gazu LPG)
butle i instalacje można kupić na własność lub wydzierżawić ( w zależności od oferty dostawcy gazu)
dostawca gazu najczęściej wykonuje również  wymianę butli
możliwe są różne warianty ustawienia butli: jednorzędowo, dwurzędowo lub pojedynczo, co pozwala na jego optymalne usytuowanie przy budynku, przy zachowaniu wymaganych odległości

Najczęstsze zastosowanie instalacji kompaktowej na butle 33 kg

tymczasowe podłączenie  w oczekiwaniu na przyłącze gazu ziemnego
ogrzewanie hal, kurników, suszarni
gastronomia
budynki mieszkalne
w obiektach tymczasowych
w zakładach produkcyjnych

Ile to kosztuje?

Wszystko zależy od ilości butli w zestawie - najbardziej popularny zestaw na cztery butle, którym spokojnie można ogrzać  domek jednorodzinny, kosztuje 2900 zł netto (1600 zł kosztują same butle). 

Do tego trzeba doliczyć transport i montaż instalacji co w zależności od odległości kosztuje od 150zł do 300zł netto. 

Zwykle klienci korzystają z opcji dzierżawy jaką przede wszystkim preferujemy - koszt dzierżawy zestawu to 96zł netto miesięcznie.

Stosujemy system upustów dla klientów , którzy zużywają większe ilości gazu i tak klient, który kupi pełny zestaw gazu w butlach w miesiącu ( 4 sztuki = 132 kg), płaci 50 proc. kosztów dzierżawy. Klient który zakupi 8 sztuk w danym miesiącu jest zwolniony z dzierżawy.

Jeżeli użytkownik używa naszego zestawu tylko do ogrzewania ma możliwość zdania zestawu na okres letni.

W przypadku instalacji tzw. przemysłowych, takich które gwarantują duże zużycie, odbiorcy mogą liczyć na dodatkowe bonusy w postaci np. bezpłatnego montażu i demontażu instalacji.


Ile trwa montaż?

Jeżeli chodzi o czas przygotowania i montażu instalacji, w tej chwili nie ma problemu - mamy wolne zestawy, nie ma jeszcze kolejki chętnych  i jeżeli potencjalny klient ma gotową instalację wewnętrzną, ma odbiorniki przystosowane do zasilania czystym propanem, to odbywa się to z dnia na dzień. 

Jeżeli jego urządzenia są przystosowane do gazu ziemnego - wystarczy wymienić dysze w urządzeniu na mniejsze, odpowiednie do propanu. Wymiany takiej, żeby nie stracić gwarancji na urządzenia , powinien dokonać uprawniony pracownik serwisu .     


Warunki stosowania instalacji kompaktowej określają poniższe rozporządzenia:
Dz.U.1999.74.836
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
§50.1. W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli:
1) Ilość butli w baterii nie może być większa niż 10 sztuk.
2) Na króćcu przyłączeniowym każdej butli należy zamontować zawór - ogranicznik nadmiernego wypływu.
3) Baterię należy ustawiać przy ścianie nie posiadającej otworów do wysokości co najmniej 2 m - odległość baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 2 m od krawędzi najbliższych otworów okiennych i drzwiowych oraz od studzienek kanalizacyjnych, otworów wentylacyjnych, urządzeń i instalacji elektrycznych, źródeł ciepła i materiałów łatwo palnych.
4) Butle należy ustawiać na podłożu gwarantującym stabilność, nie iskrzącym, niepalnym, zaworami do góry oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem się!
5) Po każdej wymianie butli w baterii należy sprawdzić szczelność połączeń zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania tej baterii.
6) Miejsce ustawienia butli powinno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przeprowadza użytkownik instalacji gazu płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczenie gazu płynnego!

 
Dz.U.2002.75.690
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1) Butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych.
2) Liczba butli w baterii nie może przekraczać 10.
3) Butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie. 
4) Odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m.
5) Butle nie mogą być usytuowane w zagłębieniach terenu.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Greengas Podkarpaciewww.greengaspodkarpacie.pl 
Pozostałe poradniki