Pompa ciepła na darmowy prąd

Wiadomo, że pompa ciepła jest najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła dla domu jednorodzinnego. Koszty jego ogrzania to wtedy jedynie rachunek za zużyty przez pompę prąd. Ale i ten wydatek można znacznie zmniejszyć produkując energię elektryczną za darmo! Taki efekt można osiągnąć, łącząc w jednej instalacji centralnego ogrzewania pompę ciepła z ogniwami fotowoltaicznymi.

Ogniwa, korzystając z energii słonecznej, wytwarzają prąd, który zużywany jest na potrzeby gospodarstwa domowego, czyli wszystkich urządzeń kuchennych, pralki, odkurzacza, komputerów, telewizora, itp. Problem w wykorzystaniu energii może być jednak taki, że w ciągu dnia, kiedy jest największe nasilenie energii słonecznej, największa ilość światła i w związku z tym najbardziej wydajna praca ogniw fotowoltaicznych, w domu raczej nie korzysta się z tych wszystkich urządzeń. Zapotrzebowanie na prąd znacznie zwiększa się wieczorem, po powrocie domowników z pracy i szkoły, ale wtedy ogniwa już nie pracują. Rozwiązaniem mogą być akumulatory, ładowane na zapas energią elektryczną, sprzedaż nadmiaru energii do wspólnej sieci, albo wykorzystanie jej do ogrzewania domu. To ostatnie rozwiązanie jest najlepsze w kontekście pompy ciepła, która najczęściej wymaga zasilania energią elektryczną (choć możliwe też jest zasilanie gazem lub silnikiem spalinowym). Oczywiście nie powoduje to całkowitego uniezależnienia się od energii z sieci, może jednak w znacznym stopniu obniżyć koszty ogrzewania domu i wody  użytkowej.

Energia w liczbach                                                                                                                                    
Na potrzeby gospodarstwa domowego, liczącego 4 osoby potrzeba rocznie od 1400 do 4700 kWh energii elektrycznej. Tak duża rozbieżność potrzeb wynika z tego, że zużycie energii jest inne w różnych porach dnia i roku. Z kolei możliwości paneli fotowoltaicznych, czyli przewidywalna roczna produkcja energii elektrycznej z typowego systemu ogniw o mocy szczytowej 3 kWp wynosi ok. 3000 kWh. Można więc przyjąć, że w niektórych sytuacjach będzie nadwyżka prądu, w innych jego niedobór. Nadwyżkę można więc skierować do pompy ciepła, która cały rok działa na rzecz ciepłej wody użytkowej, w sezonie grzewczym również dla centralnego ogrzewania, a w lecie – ew. chłodzenia. Najbardziej wydajna gruntowa pompa ciepła pobiera rocznie ok. 3000 kWh, tańsza i bardziej popularna – powietrzna – ok. 4500kWh. Można więc przyjąć, że przy zastosowaniu wspomnianego zestawu paneli, wytwarzającego 3 kWp (12 sztuk o mocy szczytowej 250 kWp), nie będzie już nadwyżek energii – cała zostanie spożytkowana w dobrym celu na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Natomiast w sezonie grzewczym, gdzie produkcja prądu z domowego mikroźródła jest mniejsza, a zapotrzebowanie duże, nie obejdzie się bez dokupienia energii z sieci.

Rozliczenie z dofinansowaniem
Jakie mogą być koszty całego przedsięwzięcia? Pompę ciepła powietrze/woda do c.o., c.w.u i chłodzenia można już kupić za ok. 25-30 tys. zł., gruntową z kolektorem poziomym za ok. 40 tys. zł, z pionowymi (najbardziej wydajnym) ok. 50 tys. zł.  Zestaw paneli z ogniwami fotowoltaicznymi, zapewniającymi moc szczytową 3 kWp to wydatek ok. 20-25 tys. zł. Zatem współpracujący ze sobą system to koszt od min. 45 tys. zł do nawet 60-80 tys. Aby całe przedsięwzięcie było mniej kosztowne i cena instalacji nie przerosła oszczędności wynikających z tańszej eksploatacji, można skorzystać z dofinansowania proponowanego przez program Postument, w którym najwyższa dotacja wynosi  20% kosztów inwestycji. Jest też możliwość wzięcia kredytu (na spłacenie pozostałych kosztów) w banku wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na preferencyjnych warunkach. 

Polecamy
Pozostałe poradniki