Ile dzisiaj kosztuje zbiornik przydomowy? Podliczamy koszty instalacji w 2024 roku

Przed trzema laty przygotowaliśmy dla Państwa kalkulację kosztów wykonania kompleksowej instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 2700 l. Zmieniające się jednak warunki rynkowe i koszty poszczególnych elementów skłoniły nas do przyjrzenia się tej sytuacji w obecnym momencie.

Kalkulacja z roku 2021 dostępna jest nadal pod adresem https://www.cdc24.pl/gaz-plynny-porada/105553/zbiornik-przydomowy-ile-to-kosztuje.

W przygotowaniu studium przypadku wsparła nas firma ELKOM-GAZ Z. Sobieralski spółka komandytowa, która jest dostawcą gazu, posiada własną rozlewnię butli, a także zajmuje się sprzedażą Eteru Dimetylowego. 

Ceny opracowane zostały na podstawie doświadczeń własnych firmy z obszaru województw śląskiego, łódzkiego i opolskiego.   

Zbiornik

Sam koszt zbiornika naziemnego o pojemności 2700 l to około 8500 zł, ale do tego doliczyć trzeba jeszcze transport, którego koszt uzależniony jest od dystansu, ale określić go można na ok. 1000 zł. Wcześniej jednak należy w zestawieniu kosztów uwzględnić wykonanie projektu budowlanego na instalację zbiornikową gazu płynnego (projekt instalacji zewnętrznej i wewnętrznej), uzgodnionego z Państwową Strażą Pożarną oraz nadzór nad budową (kierownik budowy). Można to zamknąć w kwocie 1900 zł.

Montaż

W ramach prac montażowych koszty dotyczyć muszą wykonania płyty fundamentowej żelbetowej (600 zł), montażu i posadowienia zbiornika (400 zł) oraz wykonania uziemienia ochronnego i pomiaru jego skuteczności, co kosztuje ok. 800 zł.

Dużym kosztem jest wykonanie przyłącza z kompletem reduktorów i skrzynką gazową na elewacji, które oszacować można na 3000 zł. Do tego dochodzi wykonanie wykopu pod przyłącze kosztujące 700 zł oraz przeprowadzenie próby szczelności zbiornika i instalacji (200 zł). Kolejnym kosztem po montażu jest przygotowanie instalacji do odbioru przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, które kosztuje ok. 200 zł.

Tym samym całkowity koszt  kompleksowej instalacji sumuje się do kwoty 17300 zł brutto.

Należy jednak pamiętać o dodatkowych kosztach inwestora o charakterze administracyjnym. Są to: uzyskanie mapy do celów projektowych, kosztujące około 600 zł, koszt opinii kominiarskiej szacowany na 300 zł, wreszcie koszt odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego na poziomie 300 zł.

Łączne koszty instalacji własnego zbiornika podsumowujemy poniżej – w zestawieniu z kosztami sprzed trzech lat różnica wynosi ponad 3000 zł, jednak biorąc pod uwagę drastyczne zmiany w cenach materiałów i prac, trudno się dziwić skokowi i warto mieć tego świadomość przy planowaniu inwestycji w ogrzewanie. 


ZadanieCena [PLN brutto]
Wykonanie projektu budowlanego na instalację zbiornikową gazu płynnego (projekt instalacji zewnętrznej i wewnętrznej) uzgodnionego z Państwową Strażą Pożarną oraz nadzór nad budową (kierownik budowy) 1900
Zbiornik 2700 L naziemny 8500
Transport zbiornika 1000
Płyta fundamentowa – żelbetowa pod zbiornik 600
Montaż i posadowienie zbiornika 400
Wykonanie uziemienia ochronnego i pomiar jego skuteczności 800
Wykonanie przyłącza z kompletem reduktorów i skrzynką gazową na elewacji 3000
Wykonanie wykopu pod przyłącze 700
Wykonanie próby szczelności zbiornika i instalacji 200
Przygotowanie instalacji do odbioru przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego 200
Mapa geodezyjna nie starsza niż 3 lata 600
Opinia kominiarska 300
Opłata do Urzędu Dozoru Technicznego 300
SUMA 18500


Pozostałe poradniki