Zbiornik przydomowy – ile to kosztowało w 2021 roku?

Wiele osób analizujących koszty ogrzewania domu obawia się kosztów instalacji zbiornika przydomowego na gaz. Czy tego typu inwestycja naprawdę jest kosztowna? Jak wyglądają koszty budowy i legalizacji zbiornika własnego? Warto przyjrzeć się tej kwestii bardziej drobiazgowo…

Posiadanie własnego zbiornika ma istotną przewagę nad obiektami dzierżawionymi – daje bowiem swobodę w zakupach paliwa grzewczego, co z kolei jest szansą na spore oszczędności. Płatności za zbiorniki dzierżawione są wprawdzie rozłożone w czasie, co przy innych kosztach budowlanych np. dla nowego domu może stanowić atrakcyjne rozwiązanie dla złapania „finansowego oddechu”, jednak w łącznej sumie kosztów wcale nie musi to być inwestycja tańsza od jednorazowego zakupu i posadowienia własnego zbiornika. Dla uświadomienia sobie, ile w całościowym procesie eksploatacji zapłacić trzeba za zbiornik dzierżawiony i własny pisaliśmy w tekście https://www.cdc24.pl/gaz-plynny-porada/73194/zbiornik-na-lpg-kupic-czy-wydzierzawic 

Widać wyraźnie, że wraz z długością eksploatacji zbiornik własny staje się coraz korzystniejszą alternatywą dla rozwiązania dzierżawionego – mimo sporej kwoty, jaką jednorazowo trzeba wydać na początku. Jeśli nie zamierzamy w paroletniej perspektywie zmieniać źródła ogrzewania domu, wydaje się, że poważnie należałoby rozważyć budowę tego rodzaju zbiornika na własność.

Aby zorientować się, jak wygląda oferta dostawców zbiornikowych instalacji w twoim  regionie, skorzystaj z naszej wyszukiwarki: https://www.cdc24.pl/centrum-domowego-ciepla/gaz-plynny/instalacje-zakup#krok3  

Wśród internetowych poradników niestety brakuje opisu kosztów budowy tego rodzaju inwestycji, który uwzględniałby nie tylko samą ofertową cenę zbiornika i realizacji, ale także koszty dodatkowe. Z myślą o naszych czytelnikach opracowaliśmy zatem krótkie zestawienie budowy butli przydomowej, które zapewne może różnić się w detalach w zależności od stopnia skomplikowania prac budowlanych czy pojemności zbiornika, ale dość obrazowo pokaże, za co tak naprawdę trzeba przy takiej inwestycji zapłacić.

Budowa zbiornika naziemnego o pojemności 2700 l - studium przypadku

Realizacja inwestycji, która posłuży nam tutaj jako model, miała miejsce w województwie opolskim i dotyczyła naziemnego zbiornika o pojemności 2,7 m sześc. Realizowano ją jesienią 2020 roku. Wszystkie stawki podane są w wartości brutto. 

Zbiornik

Najpoważniejszym kosztem jednostkowym był oczywiście sam zbiornik – nowy, z pełnym wyposażeniem kosztował niecałe 7 tys. zł  brutto. Niewiele różniące się koszty podaje w swojej analizie MuratorPlus, który wskazuje, że zbiornik naziemny tej pojemności to koszt 6200 zł, zaś podziemny tej samej pojemności - 7950 zł. W tej sytuacji analizującym zakup przypomnieć warto o możliwości zakupienia zbiornika używanego, który nierzadko jest znacząco tańszy.

Transport

Sam zbiornik musi zostać przetransportowany na miejsce docelowe – najczęściej samochodem z hydraulicznym dźwigiem (HDS) – w omawianym przez nas przypadku tego rodzaju usługa kosztowała ok. 500 zł. Zróżnicowanie cenowe tutaj wiązać się może z odległością czy trudnością dojazdu.

Instalacja – koszty projektowe

Dodatkową grupę wydatków są koszty związane z instalacją i przyłączeniem zbiornika. W tym przypadku zacząć trzeba od projektu instalacji – zarówno zewnętrznej, jak i tej wewnątrz budynku. W naszym przypadku koszty te wynosiły odpowiednio 1150 i 250 zł. Na potrzeby tego rodzaju instalacji niezbędna jest mapa nie starsza niż 3 lata (koszt ponad 800 zł), rzut pomieszczeń oraz opinia kominiarska kosztująca 200 zł. Z doświadczenia możemy podpowiedzieć, że zdobycie mapy może potrwać nawet kilka tygodni – tutaj mamy więc wrażliwy element całego procesu budowy. 

Instalacja – koszty budowlane

Wśród kosztów budowlanych wiele zależy od „stopnia trudności” inwestycji, jaką jest posadowienie zbiornika, a także od zakresu prac, jaki trzeba w związku z budową przeprowadzić. W omawianym przez nas wypadku koszt 420 zł wiązał się z umocowaniem żelbetowej płyty fundamentowej, a kolejne 420 zł kosztowało zrealizowanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami. 

Pokaźną grupę kosztów stanowiły w tym wypadku materiały instalacyjne. Za reduktory I i II stopnia niemieckiej firmy GOK, rura PE 25mm (do 10 mb), skrzynka gazowa, kolumny przyłączeniowe, zawory, kształtki elektrooporowe czy bednarkę trzeba w naszym wypadku było zapłacić 2200 zł

Za wykonanie podłączenie zbiornika i przyłącze do budynku wraz z próbą szczelności trzeba było zapłacić 950 zł. Według zapisów prawa próbę szczelności powinien przeprowadzać wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu, a wykonawca instalacji zobowiązany jest uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych. 

Warto tu zaznaczyć, że jeśli do realizacji inwestycji potrzebny będzie kierownik budowy, koszty mogą być o kilkaset zł wyższe. Dodatkowym, nieuwzględnionym tutaj wydatkiem było wykonanie wykopów pod uziom i gazociąg, kosztujące 500 zł. 

W ramach zapewnionej przez instalatora obsługi mamy w cenie 24 miesiące gwarancji na wykonane prace oraz 36 miesięcy na reduktory formy GOK. Czas realizacji całości zamierzenia trwa zwykle 1-2 dni. Większą czasochłonność ma przygotowanie projektu oraz mapki geodezyjnej – to może potrwać nawet kilka tygodni. 

W zależności od stopnia skomplikowania prac te koszty mogą naturalnie nieco się różnić, jednak omówiona przez nas realizacja była dość typowa. Jak widać, łączny koszt realizacji przyłącza – bez wewnętrznego rozprowadzenia oraz pieca, bo to zwykle oddzielna usługa – zamknął się w kwocie niecałych 16 tys. zł brutto. Dodatkowym kosztem po stronie zamawiającego było ponadto 200 zł opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby pokazać to w sposób systematyczny – przedstawiamy raz jeszcze koszty w formie tabelarycznej:

ZadanieCena [PLN brutto]
Nowy zbiornik z wyposażeniem o pojemności 2700 l  7000 
Transport zbiornika autem ciężarowym z HDS  510 
Wykonanie podłączenie zbiornika wraz z próbą szczelności  950 
Płyta fundamentowa –żelbetowa pod zbiornik  420 
Wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami  420 
Materiały niezbędne do wykonania instalacji  2200 
Sporządzenie dokumentacji do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego  100 
Wykonanie wykopów pod gazociąg i uziom  500 
Wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej - zewnętrznej  1150 
Wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej - wewnętrznej  250 
Kierownik budowy (jeśli wymagany)  550 
Mapa geodezyjna nie starsza niż 3 lata  860 
Opinia kominiarska  200 
Opłata do Urzędu Dozoru Technicznego  260 
SUMA  15370 


Pozostałe poradniki