Zbiornik na gaz płynny – naziemny, czy podziemny?

Ogrzewanie domu gazem płynnym (w skrócie LPG) wiąże się z koniecznością magazynowania dużych ilości tego paliwa w sezonie grzewczym. Gaz przechowywany jest w specjalnych zbiornikach o kształcie zbliżonym do walca, które – w odróżnieniu od pojemników z olejem opałowym – nie mogą znajdować się w domu, a jedynie w jego sąsiedztwie na działce.

Są dwie możliwości lokalizacji zbiornika: może być on usytuowany na ziemi lub pod nią. Wszystko zależy od tego, jaką odmianę gazu wybierzemy do zasilania kotła – propan, czy mieszankę propan-butan.

Propan
, dzięki dużej wytrzymałości na niskie temperatury (nawet do -42 st. C), może być magazynowany zarówno w zbiornikach naziemnych, jak i podziemnych. Jest więc bardziej uniwersalny, ale i ok. 20% droższy od mieszanki propan-butan.
Mieszanka nie ma tak dobrych właściwości mrozoodpornych i może być przechowywana jedynie w zbiornikach podziemnych. Który z nich jest lepszym, wygodniejszym w obsłudze i tańszym rozwiązaniem? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy m.in. od powierzchni działki, jej warunków gruntowych, odległości od drogi dojazdowej, itp.

Zbiornik naziemny, używany na potrzeby domu jednorodzinnego (z kotłem o mocy do 30 kW), ma najczęściej pojemność 2700 l  i wymiary: śr. 125 x dł. 255 cm. Wykonany jest z polietylenu o wysokiej gęstości, lekkich laminatów lub kwasoodpornej stali, pokrytej ochronną białą powłoką malarską. Wymaga dość dużego terenu, by mogły być zachowane konieczne odległości, m.in.: od domu mieszkalnego – 3 m (przy zastosowaniu wolno stojącej ściany o odporności ogniowej min. RE 120 – 1,5 m), od budynku magazynowego lub produkcyjnego – 3 m, od granicy z sąsiadem – 1,5 m, od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych – 5 m. Zbiornik jest posadowiony na fundamentowej płycie betonowej o gr. 20-30 cm (z czego 10 cm ma wystawać ponad poziom terenu) i musi być uziemiony. Nie można go montować w zagłębieniach terenu, ani w miejscach podmokłych.
Taki zbiornik jest łatwiejszy i tańszy w montażu od podziemnego, również mniej kosztuje jego eksploatacja i konserwacja.

Zbiornik podziemny jest za to niewidoczny na działce, mogą nad nim rosnąć trawa i niskie rośliny. Można go więc wykorzystać w sytuacji, gdy przydomowy ogród nie jest duży i szkoda tracić miejsce na pokaźny naziemny pojemnik z paliwem. Aby zagłębić zbiornik w ziemi potrzebny jest wykop o wymiarach: dł. 4,6 x szer. 3,5 x gł. 2,2 m. Jeśli na działce jest zbyt wysoki poziom wody gruntowej, zbiornik można tylko częściowo wkopać w teren, a wystającą część obsypać ziemią i np. obsadzić trawą. Niektóre wymagane odległości od innych obiektów na działce też są mniejsze, niż dla zbiornika naziemnego: od budynku mieszkalnego, magazynowego i produkcyjnego – 1 m, od granicy działki – 0,5 m, od rowów, wpustów kanalizacyjnych i studzienek – 5 m. Jedynym utrudnieniem, poza dwa razy droższymi kosztami inwestycyjnymi, jest konieczność - co 10 lat - odkopywania zbiornika i kontrolowania jest stanu technicznego.

Zarówno zbiornik naziemny, jak i podziemny nie powinny być lokalizowane w odległości większej niż 35 m od drogi dojazdowej. Uwarunkowane jest to długością węża do tankowania gazu z cysterny.
Pozostałe poradniki