Vademecum - propan i propan-butan

Propan lub mieszanka propan-butan

Właściwości

Wydajność gazu płynnego – ile ciepła ze spalenia 1 kg paliwa?

 • jest paliwem bardzo wydajnym, wartość opałowa mieszanki propan-butan wynosi 45-46 MJ/kg (25 MJ/l), propanu 47 MJ/kg, tzn.: z 1 kg (1 l) gazu można uzyskać 45-46 MJ (25 MJ) ciepła
 • w przeliczeniu na ilość energii uzyskanej w ciągu 1 h z 1 kg gazu, wartość opałowa wynosi 13 kWh/kg

Dostawy paliwa

Jak zamówić dobre paliwo?

 • zamówienie na gaz płynny można złożyć telefonicznie lub przez internet (formularz zamówień) u autoryzowanego dostawcy jednego z producentów; wyznaczane jest wtedy spotkanie, na którym przedstawiciel firmy przedłoży ofertę na dostawę gazu (i inne usługi), wyliczając jego zużycie, zgodnie z zapotrzebowaniem i trybem życia mieszkańców,
 • firmy – przedsiębiorstwa naftowe oferują nie tylko sprzedaż gazu LPG, ale również projektowaniem instalacji, sprzedaż i montaż zbiorników na gaz, ich podłączenie do domów i dodatkowo załatwienie wszystkich formalności urzędowych,
 • przed wybraniem firmy dostawczej, warto porozumieć się z sąsiadami, którzy też korzystają z dostaw gazu płynnego; dzięki wspólnym zamówieniom lub „z polecenia”, można uzyskać wysokie rabaty, promocje i tańsze paliwo przy kilku dostawach,
 • najbardziej opłaca się kupić gaz płynny w lecie, kiedy ceny są niższe i przechować w większym zbiorniku,

Najczęstsze wady dostarczanego paliwa

 • paliwo od nieuczciwego dostawcy może mieć gorszą wartość opałową (może być zanieczyszczone, rozrzedzone, itp.), podczas spalania wytwarzać nadmiar szkodliwych substancji i niszczyć kocioł

Częstotliwość dostaw

 • pojemność zbiornika dla domu o pow. 150 m2 wynosi z reguły 2700 l; ze względu na rozszerzalność gazu pod wpływem temperatury, można napełniać zbiornik jedynie do 80-85% objętości,
 • w ciągu roku zużycie gazu na ogrzewanie+gotowanie wynosi 3800-5500 l (średnio ok. 4000l)
 • sygnałem do zamówienia dostawy jest spadek poziomu paliwa w zbiorniku do 25%,
 • dostawa gazu odbywa się więc najczęściej 2 razy w roku.
 • można też posłużyć się bezobsługowym systemem rozliczeń za gaz, w którym firma sama odczytuje zużycie gazu i ustala termin napełnieniu zbiornika, a płatności regulowane są dokładnie za tę ilość, która została uzupełniona,

Eksploatacja

Przeglądy zbiornika gazu płynnego

 • przegląd techniczny - zewnętrzny zbiornika naziemnego należy robić co 2 lata,
 • przegląd techniczny - wewnętrzny zbiornika naziemnego – co 10 lat, zbiornika podziemnego – co 5 lat,
 • - przeglądów dokonują inspektorzy UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Przegląd instalacji wentylacyjnej i spalinowej

 • konieczny jest też okresowy przegląd przewodów kominowych: wentylacyjnych i spalinowych, a także ich czyszczenie, przegląd powinien być robiony co najmniej raz na pół roku.
 • przegląd musi obejmować również wentylację nawiewną; jej złe działanie lub niedrożność mogą spowodować obniżenie sprawności kotła.

Koszty

Roczne zużycie dla domu o pow. ~150 m2

 • c.o. + c.w.u .+ gotowanie = 2-2,9 t/rok, czyli ~3800 -5000 l/rok.

Koszt inwestycyjny

 • kocioł 2 500- 15 000 zł, kondensacyjne powyżej 5 000 zł,
 • zbiornik na gaz o poj. 2700 l, cena zakupu: naziemny ok. 4 000 zł, podziemny ok. 5000 zł
 • dzierżawa zbiornika 420-500 zł/rok
 • instalacja zewnętrzna z montażem zbiornika ok. 3 500-4 000 zł
 • instalacja wewnętrzna ok. 600-800 zł

Koszt eksploatacyjny - paliwo

Cena paliwa za 1l Koszt paliwa zł/1 rok
Słowa kluczowe:
Pozostałe poradniki