Gaz płynny – paliwo dla lubiących wygodę

Charakterystyczny biały zbiornik na propan -butan przy domach mieszkalnych to podstawowy element instalacji grzewczej zasilanej gazem płynnym - jednym z najczystszych i łatwych w użyciu paliw dostarczających domowe ciepło.

Płynny gaz, zwany też z angielska – LPG, jest pochodną przerobu ropy naftowej. Stanowi on popularną alternatywę dla benzyny (jako autogaz) w przemyśle motoryzacyjnym. Funkcjonuje także z bardzo dobrym skutkiem jako paliwo grzewcze, sprzedawane w butlach różnej wagi oraz w zbiornikach przydomowych.

Na rynku najczęściej spotyka się dwa rodzaje gazu płynnego – propan oraz mieszaninę propan-butan. Ich stosowanie jest uzależnione w dużej mierze od warunków atmosferycznych i nie pozostaje bez wpływu na koszta.

Paliwo to jest ekologiczne, a jego użytkowanie ma szereg zalet, niewątpliwie pozwalających na skuteczne konkurowanie z olejem opałowym czy ogrzewaniem węglowym.

Korzystanie z gazu płynnego do ogrzewania wymaga jednak stworzenia przy domu specjalnej infrastruktury. Zbiornik musi znajdować się poza domem, aby zminimalizować trudności przy ewentualnym ulatnianiu gazu. Zbiornik może być napełniany gazem dowożonym autocysterną, co wymusza umiejscowienie go na właściwym podłożu i w miejscu o dobrym dojeździe.

Obawy, jakie niektórzy użytkownicy mogliby żywić pod adresem bezpieczeństwa takiej instalacji należy w tym miejscu rozwiać. Polskie prawo nakłada bowiem na użytkowników szereg obowiązków, które muszą zostać spełnione przy konstruowaniu instalacji, aby mogła ona zostać dopuszczona do użytku. Musi ona także być systematycznie kontrolowania i okresowo sprawdzana.

Gaz płynny ma tą zaletę w porównaniu z gazem ziemnym, że użytkownik jest uniezależniony od instalacji sieciowej. Warto w tym kontekście zwrócić też uwagę na brak problemów z ciśnieniem, jakie mogą się pojawiać w sieci. Od ogrzewania elektrycznego użytkowanie LPG jest relatywnie tańsze.

Jakie są zalety ogrzewania LPG?
  • spaliny gazu płynnego są czyste ekologicznie
  • nad procesem spalania użytkownik może sprawować pełną kontrolę
  • paliwo przechowywane jest w zbiorniku poza domem, co zwiększa bezpieczeństwo


Co może sprawić kłopot?
  • konieczność szczególnego zlokalizowania zbiornika
  • okresowe rewizje oraz konieczność właściwego oznakowania
  • wymagania związane z konstrukcją kotłowni
Słowa kluczowe:
Pozostałe poradniki