Kiedy kupować paliwa grzewcze?

Paliwo grzewcze jest źródłem wielkich kosztów, ponoszonych przy utrzymywaniu wszelkich nieruchomości. Możliwe jednak jest przynajmniej częściowe ograniczenie wydatków na olej opałowy czy gaz – a podstawą tego może być dobre rozplanowanie czasowe i optymalne określenie własnych potrzeb zakupowych.

Możliwości zakupu paliwa grzewczego dziś jest wiele – firmy decydują się bowiem na rabaty, ofertę ratalną czy optymalizację konstrukcji umów. Warto jednak poznać wyniki analizy e-petrol.pl, dotyczącej zmian wysokości cen w poszczególnych częściach roku.

Olej opałowy – kupuj, gdy zimno


KIEDY KUPOWAĆ PALIWA GRZEWCZE?


Olej grzewczy jest paliwem podlegającym sezonowym zmianom – i to zmianom dobrze widzialnym. Średnia różnica ceny hurtowej metra sześc. oleju grzewczego w polskich rafineriach między styczniem a czerwcem w ostatnich trzech latach wynosiła niemal 310 zł. W czerwcu paliwo w trzech latach było też średnio około 298 zł droższe niż w grudniu tego samego roku. Skalę różnic rocznych dobrze widać na poniższym wykresie.

Kiedy kupować paliwa grzewcze?


Pomijając okoliczności dodatkowe, jakimi mogą być ekonomiczne zawirowania, można wyróżnić dosyć stały bieg zmienności cenowej w latach 2008-2011 (oczywiście dla roku 2011 kalkulacja ta kończy się wraz z czerwcem).

Kiedy kupować paliwa grzewcze?


Widać wyraźnie, że najdroższy olej możemy nabyć w miesiącach letnich. Tego rodzaju tendencja wiąże się z koniecznością zaopatrywania się kupujących na okres sezonu grzewczego, co implikuje wzrost cen u dystrybutorów. Niestety zakup w „tańszym” okresie jest trudniejszy – chociażby ze względu na konieczność doraźnego zagwarantowania sobie zaopatrzenia w sezonie grzewczym. Trudności zaopatrzeniowe raczej nie powinny się zdarzać. Pytanie, na jakie warto sobie odpowiedzieć dotyczą także kwestii ilości oleju niezbędnego dla własnych potrzeb – warto bowiem porównać różnice między poszczególnymi miesiącami w jednym roku. Skala różnic bowiem nie zawsze musi być na tyle drastyczna, aby powodować trudności w kalkulacji kosztów.

Gaz płynny – średnia wskazuje na wiosnę


KIEDY KUPOWAĆ PALIWA GRZEWCZE?


Opłacalność ogrzewania gazem płynnym jest uzależniona w dużej mierze od specyfiki umowy i sposobu współpracy z dostawcą paliwa. Warto jednak przyjrzeć się poniższemu porównaniu ostatnich czterech lat, aby stwierdzić, że gaz płynny poddawał się – tak jak olej napędowy pewnym sezonowym zmianom. Dodatkową trudnością, jaką uwzględnić trzeba w przypadku gazu jest fakt, że wielka jego część jest do Polski importowana, co implikuje jego większą podatność na krótkotrwałe wahania cenowe. Nie stanowią one jednak istotnej przeszkody przy racjonalnym gospodarowaniu paliwem grzewczym.

Kiedy kupować paliwa grzewcze?


Porównanie ostatnich czterech lat wskazuje wyraźnie, że wiosna (okres kwiecień-czerwiec) była okresem największej obniżki cenowej dla propanu. Kształtowanie się jednak cen gazów płynnych jest bardzo dynamiczne w hurcie, co powoduje, że do tego rodzaju obserwacji podejść należy z ostrożnością. Szczyty cenowe LPG notowało zimą i późną jesienią – kiedy było najbardziej potrzebne. Ważną daną w przypadku ogrzewania gazem płynnym jest istnienie zupełnie innych taryf cenowych dla odbiorców detalicznych oraz dla odbiorców do celów przemysłowych. Ci drudzy są bowiem użytkownikami znacznie większych ilości gazu, co pozwala im uzyskiwać stosunkowo lepsze ceny – w mniejszym też stopniu uzależnione od bieżącego popytu.

Kiedy kupować paliwa grzewcze?


O czym pamiętać?


  • Centrum Domowego Ciepła jest najlepszym źródłem pozwalającym optymalnie dobrać dostawców w Twoim regionie
  • naturalnym czynnikiem w kształtowaniu cen oleju opałowego jest sezonowa zmienność wskazująca na szczególną zwyżkę cen w okresie maj-lipiec
  • w przypadku gazu płynnego skala zmian w poszczególnych częściach roku jest mniej regularna niż w przypadku oleju opałowego
  • należy unikać rygorystycznego podporządkowywania zakupów sezonowym regułom, z uwagi na odmienność charakteru poszczególnych lat
Polecamy
Pozostałe poradniki