Lokalizacja kotła

Miejsce, w którym zamontujemy kocioł nie może być przypadkowe - zwykłe pomieszczenie gospodarcze bądź piwnica zazwyczaj nie spełniają wymagań opisanych w normach i przepisach. Istotna jest specyfika pomieszczenia, jego usytuowanie, kubatura, możliwość zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Najważniejsze kryterium to jednak rodzaj kotła – urządzenia gazowe, olejowe czy na paliwo stałe mają różne wymagania.

Nie ma krztyny przesady w określeniu kotłowni „sercem domu” - kocioł powinniśmy umieścić centralnie względem poszczególnych pomieszczeń, w równej od nich odległości, co pozwoli na równomierne rozprowadzenie ciepła po wnętrzu. Zdecydować o lokalizacji kotłowni należy jeszcze na etapie projektowania budynku, wtedy najefektywniej wykorzystamy zalety projektu, dzięki czemu usytuowanie pozwoli na jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości kotła.

Miejsce a rodzaj paliwa
Miejsce, w którym zamontujemy kocioł, dobieramy, biorąc pod uwagę rodzaj paliwa. Poszczególne normy odnoszą się bowiem do różnego rodzaju urządzeń. Np. kocioł na gaz płynny umieszczamy jedynie w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się powyżej linii gruntu, dzięki czemu umożliwione jest odprowadzenie gazu na zewnątrz (gaz jest cięższy od powietrza). Kotły na olej opałowy wymagają montażu w oddzielnym pomieszczeniu, ze względu na konieczność zainstalowania zbiornika na paliwo. Z kolei kocioł na gaz ziemny umieszczamy w zasadzie w dowolnym miejscu z wyjątkiem sypialni. W przypadku kotłów kondensacyjnych powinniśmy zaś zapewnić odpływ kondensatu do kanalizacji. Czasami jedynym wyjściem jest zastosowanie pompy kondensatu, która jednak zwiększy koszt inwestycji.
Wątpliwości dotyczące lokalizacji kotła rozwiewa „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dn. 12 kwietnia 2002 r. Szczegóły dotyczące lokalizacji kotłów na paliwo stałe opisano także w normie PN-87/B-02411 (Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania). Informuje nas ona o konieczności umieszczenia kotła na niepalnym podłożu bądź odizolowania urządzenia od podłoża za pomocą niepalnej podkładki wystającej nie mniej niż 20 mm poza zewnętrze wymiary kotła (50 mm z jego przedniej części).

Wymagania
Ze względu na rodzaj kotła różne są także wymagania dotyczące kubatury pomieszczenia, wysokości i przeznaczenia. Należy pamiętać o pozostawieniu odległości serwisowych od ścian i mebli. Bezwzględnie powinno to być miejsce nie narażone na znaczne zapylenie i wilgoć. Ze względu na podwyższoną wilgotność powietrza zwykle nie poleca się montowania tego rodzaju urządzeń w pobliżu kuchni oraz w słabo wentylowanych łazienkach. Pamiętajmy także, że pył w kotłowni może zwiększyć awaryjność kotła oraz skrócić jego żywotność.
Niezwykle ważną kwestią jest również zapewnienie pomieszczeniu, w którym zamontowaliśmy kocioł, odpowiedniej wentylacji – nawiewnej i wywiewnej. Szczególnie ważna jest wentylacja nawiewna, jej brak lub niedrożność przyczyniają się do nieprawidłowej pracy urządzenia, czyli dymienia czy trudności z uzyskaniem pożądanej temperatury. Należy zwrócić uwagę również na efektywne odprowadzanie spalin i szkodliwych gazów z kotłowni, pamiętając jednak, że w przypadku pomieszczeń z kominem o naturalnym ciągu nie stosuje się wentylacji mechanicznej – wymianę powietrza zrealizujemy za pomocą kanałów wentylacyjnych w dolnej (nawiew) oraz górnej części ścian (wywiew).

Podsumowując, przemyślana lokalizacja kotła służy nie tylko naszej wygodzie. Przestrzeganie pewnych zasad, norm i przepisów zwiększy nasze bezpieczeństwo oraz zminimalizuje ryzyko awarii urządzenia.
Słowa kluczowe:
Polecamy
Pozostałe poradniki