Współpraca automatyki solarnej i kotła grzewczego

Współpraca kolektorów słonecznych z kotłem grzewczym jest możliwa i bardzo opłacalna. O odpowiednie parametry pracy zadbają specjalne regulatory i automatyka solarna.

Kolektory słoneczne mogą współpracować z różnymi dodatkowymi źródłami ciepła. Z uwagi na naszą szerokość geograficzną, zwykle nie stanowią one jedynej instalacji grzewczej. Uzyskane poprzez kolektory ciepło nie wystarczy bowiem do pełnego pokrycia potrzeb energetycznych domu mieszkalnego - jest to jak najbardziej wskazane. Połączenie kolektorów z kotłem grzewczym jest możliwe, a nawet wskazane – z uwagi na ekonomiczność i ekologię rozwiązania. 

Wzrost świadomości dotyczącej potrzeby wdrażania rozwiązań energooszczędnych oraz istniejące programy finansujące sprawiają, że instalujemy systemy solarne w zamieszkanych już budynkach – tym samym stajemy przed zadaniem ich integracji z istniejącą kotłownią. Najczęściej wiąże się to z koniecznością zamontowania dodatkowego zbiornika wody użytkowej (stosowany do tej pory zbiornik zwykle jest zbyt małej pojemności i nie daje możliwości bezpośredniego połączenia).

Kolektor plus kocioł

Jak to działa? Energię słoneczną dzięki kolektorom możemy wykorzystać do podgrzania wody użytkowej. Oczywiście, proces zachodzi najbardziej efektywnie w sezonie letnim, kiedy nasłonecznienie jest największe. Ciepła woda magazynowana jest w dużym, odpowiednio zaizolowanym zbiorniku. Jest to najczęściej naczynie z dwiema wężownicami, które doprowadzają czynnik grzewczy z kolektorów oraz z kotła uzupełniającego niedostatki cieplne, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Automatyka solarna

Za harmonijną współpracę pomiędzy kolektorami słonecznymi a kotłem grzewczym odpowiada automatyka solarna – wspomaga ogrzewanie wody użytkowej w podgrzewaczu z dwiema wężownicami we współpracy z kotłem. W praktyce oznacza to, że system solarny dostarcza energię do dolnej części podgrzewacza, a kocioł utrzymuje pożądaną temperaturę w jego górnej części. Proces „nadzorują” specjalne regulatory, solarny i kotłowy. Ważne jest, aby regulatory reagowały na siebie nawzajem, dostosowując swoją pracę do parametrów pracy drugiego systemu. Czyli np. gdy pracuje solarna pompa obiegowa, dostarczając optymalną ilość ciepłej wody, regulator kotłowy powinien ograniczać pracę kotła. Pobranie pożądanej ilości energii przez solary powoduje przekazanie ciepła do zbiornika połączonego z kotłem, co wpływa na jego mniejszy udział w procesie grzewczym. Innymi słowy, im niższa będzie temperatura wody w podgrzewaczu – im bardziej ograniczymy współudział kotła grzewczego w zysku cieplnym, tym więcej energii słonecznej zacznie pozyskiwać instalacja solarna.

Ograniczenia

Jakie są ograniczenia w przypadku połączenia kolektorów słonecznych z kotłem grzewczym? Jak się okazuje, nie każdy piec może współpracować z systemem solarnym – warunek stanowi możliwość połączenia go z zasobnikiem ciepłej wody oraz wykonania instalacji doprowadzającej ją do punktu poboru z zasobnika.  Jeśli kotłownia wyposażona jest w kocioł dwufunkcyjny, musimy sprawdzić, czy urządzenie może być zasilane wstępnie podgrzaną wodą z instalacji solarnej. Przy zastosowaniu dowolnego kotła jednofunkcyjnego współpraca obu instalacji nie powinna przysparzać problemów, choć oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzenia fabrycznie do tego celu przygotowanego.

Wykorzystanie energii odnawialnej jest jak najbardziej opłacalne – dzięki kolektorom współpracującym z kotłem grzewczym „za darmo” dogrzejemy wodę użytkową. 
Czysta energia to Propan-Butan
Pozostałe poradniki