Nieszczelna instalacja c.o.

Niedawno zauważyliśmy, że spadło ciśnienie na kotle. Co może być tego przyczyną? Nie przeprowadzaliśmy modernizacji instalacji ani nie wymienialiśmy kotła w ciągu ostatnich 10 lat. Sabina z Siedlec

Najczęstszą przyczyną spadku ciśnienia na kotle grzewczym czy w instalacji c.o. jest nieszczelność systemu. Przyda nam się pomoc profesjonalisty. 

Głównym symptomem nieszczelności instalacji, na który mogą skarżyć się użytkownicy, jest wspomniany spadek ciśnienia na kotle centralnego ogrzewania. Pamiętajmy przy tym, że spadek ciśnienia o wartość 1 bara oznacza stratę przez wodną instalację grzewczą nawet tylko 150 ml wody. Już tak niewielki wyciek może mieć wpływ na sprawność systemu. Powody mogą być naprawdę prozaiczne, jak np. zapowietrzenie instalacji. Zanim więc wezwiemy ekipę serwisową, powinniśmy samodzielnie odpowietrzyć system. Jeśli odpowietrzenie instalacji nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, należy podjąć próbę wykrycia nieszczelności. Oczywiście, to zadanie powierzmy już serwisowi. Na wykrycie nieszczelności pozwala badanie przeprowadzone za pomocą kamery termowizyjnej, która na podstawie rozkładu temperatur na całej długości instalacji jest w stanie wyłapać „punkty zapalne”. Jeśli test termowizyjny nie pozwoli na znalezienie usterki, wtedy należy sięgnąć po bardziej specjalistyczne metody, jak akustyczna czy gazów znacznikowych. Przyczyna spadku ciśnienia w instalacji c.o. może też leżeć po stronie naczynia wzbiorczego, np. wskutek doboru zbyt małego naczynia, spadku ciśnienia poduszki gazowej lub uszkodzenia membrany w naczyniu przeponowym.
Polecamy
Pozostałe poradniki