Przegląd kotła: dlaczego jest potrzebny?

Do przeglądu samochodu jesteśmy przyzwyczajeni tak, jak do okresowych wizyt u dentysty. Czy jednak z równie dużą skrupulatnością podchodzimy do tematu regularnych przeglądów kotła grzewczego?

Dobre jakościowo paliwo nie wystarczy, aby zapewnić urządzeniu bezawaryjną i jak najmniej awaryjną pracę. Dlaczego? Weźmy pod uwagę to, z jaką częstotliwością eksploatowany jest system grzewczy. Eksperci wyliczają, że średni roczny czas pracy palnika w kotle wynosi aż 2 tys. godzin. Poszczególne elementy układu z czasem ulegają więc zużyciu.

Systematyczne kontrole pozwalają na wykrycie usterek zanim wpłyną one na pracę urządzenia i instalacji lub na bezpieczeństwo użytkowania systemu, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy istnieje ryzyko zatrucia czadem. Dzięki regularnym przeglądom zapobiegamy przestojom w pracy kotła – jeśli dojdzie do nich w sezonie grzewczym, na kilka dni możemy zostać bez ogrzewania. Weźmy pod uwagę również względy ekonomiczne: wyregulowany kocioł charakteryzuje się mniejszym zużyciem paliwa, osiąga wyższą sprawność energetyczną. Z kolei brak kontroli i drobnych napraw spowoduje, że urządzenie będzie spalać więcej do 10 proc.

Przeglądu urządzenia grzewczego powinien dokonać specjalista branży instalacyjnej posiadający odpowiednie uprawnienia. Sprawdzi on stan techniczny kotła i jego komponentów, oceniając, czy do dalszej, bezpiecznej eksploatacji konieczne jest dokonanie napraw. Podczas kontroli instalator zweryfikuje szczelność przewodów doprowadzających paliwo (np. gaz) oraz wodę, a oprócz tego – stan całej instalacji, także elektrycznej, pozwalającej urządzeniu na prawidłową pracę. Poza tym pracownik oczyści palniki, wymienniki ciepła, filtry, sprawdzi działanie czujników, stan naczynia wzbiorczego oraz upewni się, czy zachowany jest ciąg kominowy. 
Prawo jasno informuje nas o tym, że budynki należy poddawać kontroli przynajmniej raz do roku. Dotyczy to także kotłów grzewczych i całej instalacji. Często regularne przeglądu są warunkiem utrzymania gwarancji, zapominalstwo więc nie popłaca. 

Polecamy
Pozostałe poradniki