Wentylacja grawitacyjna = wyższe koszty ogrzewania?

W naszym nowym domu chciałbym zainstalować nawiewniki i kanały – i wnętrze wentylować w sposób grawitacyjny. Na forach internetowych jednak stanowczo odradza się takie rozwiązanie. Czy system wentylacji naturalnej będzie wyziębiał pomieszczenia? Jakub z Tarnowa

System wentylacji grawitacyjnej uważa się za najtańszy w wykonaniu i eksploatacji. Nie oznacza to jednak, że jest polecany przez specjalistów. Czy wentylacja grawitacyjna poradzi sobie w nowoczesnym, doskonale zaizolowanym budynku?

Wentylacja grawitacyjna umożliwia wymianę powietrza w budynku oraz jego cyrkulację w poszczególnych pomieszczeniach. Działanie systemu jest możliwe dzięki naturalnym zjawiskom fizycznym, przede wszystkim różnicy ciśnień wywołanej różnicą temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz działaniem wiatru na budynek. Pamiętajmy, że tym samym system jest uzależniony od czynników atmosferycznych. Oznacza to, że będzie działać prawidłowo i wydajnie jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Pomieszczenia są wentylowane najskuteczniej przy temperaturze utrzymującej się poniżej +12 st. C. Tym samym w sezonie letnim, kiedy to potrzeba wymiany powietrza jest największa, system działa z mniejszą sprawnością lub nie działa wcale. 
Wydajność wentylacji wzrasta z kolei zimą, przy niższych temperaturach. Wtedy jednak bardzo skuteczne wentylowanie pomieszczeń nie jest naszym priorytetem. Zależy nam na skutecznym działaniu układu grzewczego, jednak wentylacja przyczynia się do znacznego wychładzania się wnętrza. 
Szacuje się, że wentylacja grawitacyjna powoduje 50-procentowe straty energii w sezonie zimowym. Jeszcze kilkanaście lat temu uciekanie energii związane z działaniem systemu wentylacyjnego uważaliśmy za nieuniknione, jednak wraz z postępem technologicznym i stosowaniem lepszych jakościowo materiałów dążymy do ich zminimalizowania. Naszym priorytetem stała się poprawa warunków termoizolacyjnych budynku oraz wdrażanie doskonalszych, tzn. niezależnych od czynników zewnętrznych, metod wentylowania. Jeżeli więc boimy się znacznych strat ciepła, postawmy na system mechaniczny, np. z możliwością odzysku ciepła ze zużytego strumienia powietrza. 

Polecamy
Pozostałe poradniki