Remontujemy kotłownię

Rozpoczynamy remont domu. Będzie to gruntowna przebudowa, zamierzamy zmodernizować też izolację termiczną i instalację centralnego ogrzewania. Czy w związku z tym kotłownia również będzie wymagała wyremontowania? Leszek z Sokołowa

Czy w przypadku wymiany kotła i remontu instalacji grzewczej modernizacji wymaga również kotłownia? Prawdopodobnie tak. Spektrum zmian jest jednak ściśle związane z tym, jakie źródła ciepła wybierzemy. 

O ile w nowo projektowanym budynku bez problemu sprostamy wszelkim wymaganiom stawianym kotłowniom, o tyle w gotowych domach sprawa nieco się komplikuje. Pomieszczenie, w którym planujemy zamontować urządzenie grzewcze musi bowiem spełniać założenia norm, przede wszystkim opisanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy w szczegółowy sposób regulują takie kwestie, jak potrzeba wentylowania i dostarczania powietrza, odległości od ścian, sufitów, materiałów palnych oraz koniecznych usprawnień i funkcjonalności. Precyzyjne określenie powyższych jest jednak możliwe tylko i wyłącznie po podjęciu decyzji o rodzaju źródła ciepła – od tego uzależniona jest charakterystyka kotłowni.

Pomieszczenie, w którym montujemy piec, nie powinno być niższe niż 2,2 m. Podstawowe wymagania dotyczą nawiewu powietrza (z zewnątrz lub sąsiedniego pomieszczenia), (przynamniej grawitacyjnego) kanału wentylacyjnego wywiewnego pod sufitem oraz dostosowanego do rodzaju kotła oraz paliwa przewodu spalinowego (murowany, ze stali nierdzewnej lub ceramiczny, charakteryzujący się odpornością na temperatury o danej wysokości, umożliwiający funkcjonowanie przy danym ciśnieniu i warunkach). Niejednokrotnie, przy bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeniach grzewczych, jak niskotemperaturowe kotły kondensacyjne, konieczna jest jednoczesna budowa systemu odprowadzającego spaliny, jak i dostarczającego powietrze potrzebne do procesu spalania, w konkretnej, regulowanej przez systemy automatyki ilości (oba przewody mogą być zrealizowane pod postacią jednego systemu kominowego).

Chyba najprostsze w montażu są gazowe urządzenia grzewcze (z zamkniętą komorą spalania). Zajmują niewiele miejsca, nie potrzebujemy ponadto wydzielonego pomieszczenia – równie dobrze może to być łazienka lub kuchnia; piec swoim wyglądem i rozmiarami przypomina po prostu kolejny z domowych sprzętów. Większe problemy natury aranżacyjnej może jednak stwarzać kocioł gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, z uwagi na swoje rozmiary.

W pomieszczeniu użytkowym nie zamontujemy już kotła na paliwa stałe, chociażby z uwagi na gabaryty urządzenia, konieczność przechowywania opału oraz regularnego dokładania do pieca, nawet jeśli wyposażony jest w automatyczny podajnik. Kotła nie możemy ustawić bezpośrednio przy ścianie czy narożniku, wskazane jest zachowanie odstępu od przegród budowlanych (np. min 0,7 m tyłu kotła od ściany) oraz zapewnienie dostępu do komory załadowczej czy popielnika.

Warto podkreślić, że nie znając rodzaju urządzenia grzewczego ani jego wyposażenia, trudno precyzyjnie określić wymagania związane z projektem i wykończeniem kotłowni. Dlatego decyzję o danym paliwie czy kotle należy podjąć na jak najwcześniejszym etapie prac budowlanych lub remontowych. 

Polecamy
Pozostałe poradniki