Węgiel – jakość ma znaczenie

Węgiel, jako nośnik energii służący do ogrzewania domu, od lat cieszy się w Polsce dużą popularnością. Zawdzięcza ją w dużej mierze cenie, dzięki której ciepło uzyskiwane z węgla należy do najtańszych.

Aspekt ekonomiczny jest czynnikiem najczęściej decydującym o wyborze węgla, jako źródła ogrzewania. Dlatego decydując się na to paliwo warto zadbać o to, aby sprawność spalania była jak najwyższa. Wpływ na nią ma jakość oraz stosowanie odpowiedniego rodzaju węgla.

Klasyfikacja węgla

Węgiel dzieli się na typy, klasy, sortymenty. W zależności od klasy i sortymentu można wyróżnić też gatunki węgla. Producent kotła powinien w dokumentacji technicznej urządzenia podać informacje dotyczące parametrów paliwa, które zapewnią optymalne spalanie.

Typ węgla określają wskaźniki takie jak zawartość części lotnych, spiekalność, ciepło spalania. Do ogrzewania domu stosuj się typy: płomieniowy (31), gazowo-płomieniowy (32), gazowy (33). 

Klasa węgla zależy od wartości opałowej oraz zawartości popiołu i siarki. Oznacza się ją za pomocą symbolu składającego się z trzech części np. klasa 25-07-08 oznaczałaby węgiel o wartości opałowej min. 25 MJ/kg, zawartości popiołu maks. 7 proc. i zawartości siarki nie większej niż 0,8 proc. Poszczególne klasy wydziela się szeregując węgiel według wartości opałowej co 1 MJ/kg, zawartość popiołu co 1 proc. i zawartość siarki co 0,1 proc. 

Podział na sortymenty jest zależny od wielkości ziaren węgla. Rozróżniamy następujące sortymenty:
  • grube – kęsy, kostka, orzech
  • średnie - groszek
  • miałowe


Ważna jest jakość

Zasad jest prosta – im lepszej jakości węgiel, tym ilość uzyskiwanego z niego ciepła wyższa. Wartość opałowa węgla może się bardzo znacząco wahać, dlatego przy zakupie należy zwrócić uwagę na to skąd pochodzi paliwo. Parametry paliwa są uzależnione, od jakości naturalnych pokładów, z których węgiel został wydobyty i kupując paliwo warto korzystać ze sprawdzonych źródeł.

Technologiczny postęp 

Pod adresem węgla często padają zarzuty dotyczące szkodliwości jego spalania dla środowiska, czy małej wygody dla użytkownika. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają jednak zminimalizować te negatywne zjawiska. Dobrze wyregulowane automatyczne kotły pozwalają ograniczyć częstotliwość, z jaką należy uzupełniać paliwo i usuwać popiół. Właściwy dobór urządzenia oraz stosowanie odpowiedniego paliwa pozwala też na zdecydowane ograniczenie emisji szkodliwych związków powstających podczas spalania węgla. 
Polecamy
Pozostałe poradniki