Jak złej jakości węgiel może pogorszyć pracę kotła na paliwa stałe?

Posiadacze automatycznych kotłów retortowych z podajnikiem ślimakowym często są rozczarowani efektami działania zainstalowanych urządzeń. Reklamowane jako bardzo sprawne, wydajne i zarazem oszczędne źródła ciepła, w praktyce nie osiągają oczekiwanie wysokich parametrów. Z czego to wynika? Na pewno nie ze złej jakości kotłów, ale z braku dostatecznej wiedzy inwestorów na temat ich obsługi i konserwacji.

Najczęstszym powodem  nieprawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego jest złe paliwo. Ekogroszek zasilający konwencjonalne kotły retortowe musi spełniać wymagania narzucone przez producentów kotłów: posiadać odpowiednie uziarnienie, wysoką kaloryczność, niski wskaźnik zdolności spiekania i małą zawartość popiołu. Nie może też być zawilgocony oraz zawierać jakichkolwiek domieszek, np. miału i kamieni. Załadowanie do podajnika niekwalifikowanego, taniego paliwa, które nie spełnia powyższych warunków, nie tylko obniży moc palnika i tym samym sprawność całego urządzenia, ale może też spowodować awarię kotła.

Kluczową rolę odgrywa tu wskaźnik zdolności spiekania. Zbyt wysoki, będący cechą węgla gorszej jakości, powoduje tworzenie się dużych spieków koksowych. Te wstrzymują prawidłowy przepływ gazów w palenisku i zwiększają opór ślimaka (czyli przenośnika śrubowego). Może to spowodować zakleszczenie palnika i awarię całego układu. Aby uniknąć powstawania spieków, trzeba zwolnić proces spalania, czyli wydłużyć czas postoju (podajnik pracuje w trybie cyklicznym – podawanie paliwa trwa od kilku do kilkunastu sekund i odbywa się z przerwami czyli postojami na dopalanie, trwającymi od kilku do kilkudziesięciu sekund). Ograniczając ilość podawanego paliwa, należy też zmniejszyć dopływ dostarczanego do kotła powietrza, niezbędnego w procesie spalania. W rezultacie następuje zmniejszenie mocy palnika i tym samym słabsze ogrzewanie domu. Jedynie kwalifikowany, dobrej jakości ekogroszek zapewni prawidłową pracę palnika i da gwarancję wysokiej sprawności urządzenia.

Alternatywą mogą być kotły z automatycznym palnikiem rusztowym, w których jakość paliwa nie ma takiego znaczenia i w których spalać można również węgiel spiekający i miał węglowy. Od kilku lat sprzedawane są też kotły z palnikami retortowymi nowej generacji, które dobrze funkcjonują pomimo zasilania gorszej jakości węglem. Ich podajniki ślimakowe mają w końcowej fazie elementy odwrotnego zwoju, co zapobiega dopychaniu paliwa do warstwy żaru i jego zagęszczaniu. Węgiel jest wypiętrzany i miesza się z częścią żaru - dzięki temu praca podajnika nie ulega zakłóceniu.
Słowa kluczowe:
Polecamy
Pozostałe poradniki