Czym się kierować przy wyborze kotła?

Czy przy wyborze kotła kierować się wielkością producenta? Kotły od dużych, sprawdzonych na rynku producentów, to wprawdzie mniejsze ryzyko wadliwej konstrukcji, braku serwisu czy części zamiennych itp., ale wielka skala produkcji i zbytu staje się często hamulcem szybkiego rozwoju nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Jeśli nie masz czasu na analizę rynku kotłów, taki wybór będzie dla Ciebie jednak sensownym rozwiązaniem. Jeśli masz czas i ochotę oraz determinację dokonania optymalnego wyboru – przestudiuj ten poradnik i wejdź na fora internetowe, gdzie możesz znaleźć więcej informacji.

Pod względem rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych decydujących o funkcjonalności i efektywności kotły można podzielić na dwie grupy:

Kotły zasypowe ręczne – paliwo spala się na ruszcie stałym, w dużej komorze spalania, mieszczącej porcję paliwa wystarczającą na okres pracy kotła od kilku do kilkunastu godzin, z cyklicznym ręcznym uzupełnianiem paliwa w komorze spalania. Kotły te wymagają pracochłonnej obsługi. Kilka razy dziennie (kiedy jest zimno – częściej, kiedy jest ciepło – rzadziej) trzeba dosypać paliwo do komory kotła oraz przegrabić żar na ruszcie (aby usunąć popiół i żużel oraz zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez złoże paliwa). Regulacja procesu spalania w takim kotle praktycznie nie istnieje, toteż ich sprawności nie są wysokie.

Kotły automatyczne – paliwo spala się w sposób ciągły w małym palniku zasilanym niewielkimi porcjami paliwa, podawanymi automatycznie z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu sekund z zasobnika mieszczącego porcję paliwa wystarczającą nawet na kilka dni pracy kotła. Pracochłonność obsługi jest zdecydowanie mniejsza (używa się nawet wobec nich – trochę na wyrost – określenia kotły bezobsługowe). Przy dobrze wyregulowanym palniku i łagodnej zimie kocioł można obsługiwać co kilka dni, wybierając popiół z popielnika i uzupełniając paliwo w zasobniku. Przy bardzo mroźnej pogodzie obsługa kotła nie powinna być częstsza niż raz na dobę. Dzięki układom automatycznej regulacji sprawności kotłów są istotnie wyższe.

Biorąc pod uwagę ceny sprzedaży kotły należy podzielić na trzy grupy:

Grupa cenowa NISKA
, w której występują kotły zasypowe ręczne z ciągiem naturalnym, z górnym lub dolnym odprowadzeniem spalin, zasilane węglem kawałkowym w sortymencie orzech lub kostka. Najlepsze kotły z tej grupy uzyskują sprawność teoretyczną do 70%.

Grupa cenowa ŚREDNIA, w której występują kotły zasypowe ręczne z wentylatorowym nadmuchem powietrza, z dolnym odprowadzeniem spalin – zasilane węglem kawałkowym w sortymencie orzech lub kostka, lub z górnym odprowadzeniem spalin – zasilane węglem w sortymencie miał lub groszek. Najlepsze kotły z tej grupy uzyskują sprawność teoretyczną do 85%.

Grupa cenowa WYSOKA, w której występują kotły automatyczne z wentylatorowym nadmuchem powietrza, zasilane węglem w sortymencie groszek lub miał. Najlepsze kotły z tej grupy uzyskują sprawność teoretyczną do 90%.

Przed wyborem kotła warto zapoznać się z wynikami badań – producenci i sprzedawcy powinni je udostępniać potencjalnym klientom. Branża kotlarska nie jest jednak aktywnym zleceniodawcą badań naukowych. W praktyce wykonywane są tylko dwa rodzaje badań, do których zmuszają producentów wymogi prawa lub mechanizmy rynkowe. Pierwsze – to obligatoryjne badania w celu określenia sprawności cieplnej kotła i poziomu emisji tlenku węgla, narzucone normą europejską PN-EN 12809 „Kotły grzewcze na paliwa stałe. Nominalna moc cieplna do 50kW. Wymagania i badania.” Drugie – to dobrowolne badania energetyczno-emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” według procedur i kryteriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, które posiadają dużą moc marketingową, gdyż urzędy i instytucje dysponujące środkami pomocowymi na realizację przedsięwzięć proekologicznych opierają swoje decyzje właśnie na wynikach tych badań. Dzięki temu użytkownicy, które nabyli kotły z pozytywnym atestem IChPW, mogą otrzymać zwrot części kosztów poniesionych na zakup kotła, co automatycznie kieruje znaczną część popytu w stronę producentów z takim atestem.

Wybór rodzaju kotła – bardzo ważna decyzja ekonomiczna – jest dopiero pierwszym krokiem. Kolejnym jest  analiza konstrukcji dostępnych na rynku kotłów pod względem funkcjonalności obsługi. Każdy kocioł (także automatyczny – nazywany przez niektórych bezobsługowym) trzeba regulować, czyścić oraz zasilać paliwem i usuwać popiół. Ważne jest, aby czynności te można było wykonać w sposób prosty i nieuciążliwy. W przypadku niedostosowania wymiarów obsługiwanego urządzenia oraz przestrzeni wokół niego do możliwości fizycznych organizmu ludzkiego, czynności związane z obsługą mogą być bardzo uciążliwe, a czasem nawet niebezpieczne. Wskazane jest, aby sprawdzić łatwość wykonania tych czynności (tzn. zażądać zademonstrowania i samemu spróbować wykonać).

Najistotniejszym elementem funkcjonalności kotła jest jednak sposób regulacji parametrów jego pracy. Od skuteczności regulacji kotła zależy, jak bardzo uda Ci się w trakcie eksploatacji zbliżyć do jego teoretycznej sprawności. Małe instalacje centralnego ogrzewania wyposażone w kotły węglowe stanowią złożone i trudne obiekty regulacji. W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych zapotrzebowanie (odbiór) ciepła przez ogrzewane obiekty jest silnie zmienne, w zależności nie tylko od warunków pogodowych, ale także od trybu życia i upodobań użytkowników ogrzewanych obiektów. Układ regulacji powinien nadążnie dostosować chwilową moc efektywną kotła do chwilowego zapotrzebowania (odbioru) ciepła przez ogrzewane obiekty (co wpływa na komfort cieplny w ogrzewanych obiektach), a równocześnie optymalnie dostosować do tej mocy chwilowe proporcje ilości paliwa i ilości powietrza do spalania (co wpływa na efektywną sprawność kotła, czyli zużycie paliwa, czyli koszty ogrzewania).

Tekst pochodzi ze strony zawijan.wordpress.com. Skrótu dokonała redakcja serwisu cdc24.pl
Słowa kluczowe:
Polecamy
Pozostałe poradniki